Optitarwe

Project info

Project info

Project type

VLAIO-LA

Startdatum

01/01/2023

Einddatum

31/12/2026

​Het algemene doel van Optitarwe is om Vlaamse landbouwers met behulp van een dynamisch N-adviessysteem bij te staan om hun stikstofbemesting te optimaliseren. Dit om te voorkomen dat de economische rendabiliteit en kwaliteit van tarwe achteruitgaan als gevolg van de strengere bemestingsnormen en het wijzigend klimaat. Daarom zetten we in op een hogere stikstofopname-efficiëntie enerzijds en een meer flexibele bemesting anderzijds. 

Context van het project OptiTarwe

De huidige stikstofbemestingsadviezen voor een optimale tarweopbrengst en -kwaliteit zijn bij meer dan 80% van de bodemstalen hoger dan de verstrengde bemestingsnormen binnen MAP6 (gebiedstype 2 en 3). Hierdoor ontstaat de noodzaak om de stikstofopname-efficiëntie bij tarwe te verhogen en de inzet van de toegelaten stikstofbemesting verder te optimaliseren.

Bovendien zijn de huidige bemestingsadviezen perceelspecifiek, maar houden geen rekening met de groei- en weersomstandigheden tijdens het groeiseizoen. In het voorjaar wordt een (gefractioneerd) advies geformuleerd voor de rest van het seizoen waarbij de stikstofopname en mineralisatie van een gemiddeld jaar in rekening worden gebracht.

wintertarwe240118

Als gevolg van de klimaatverandering zien we de laatste jaren echter een grote variatie in groei- en weersomstandigheden tussen verschillende jaren. Om de stikstofbemesting verder te optimaliseren is er bijgevolg nood aan:

  • een flexibeler adviessysteem dat op elk moment rekening houdt met de actuele groei- en weersomstandigheden. Voor een optimalisatie
  • bijkomende kennis over de mate waarin verschillende biostimulanten, meststofformuleringen en variëteiten kunnen bijdragen tot een hogere stikstofopname-efficiëntie.
  • meer kennis over het effect van verschillende groei- en weersomstandigheden op de stikstofopname en mineralisatie om de bemesting hier zo goed mogelijk op af te stemmen. Wanneer het bemestingsadvies hoger is dan de norm, hebben landbouwers ook vragen over de optimale invulling van de bemesting binnen de norm (welke fractie(s) verlagen?).

Aanpak van het project OptiTarwe

  • Gedurende het project de resultaten verspreiden over de verschillende mogelijkheden om de stikstofbemesting bij tarwe verder te optimaliseren.
  • Tijdens het laatste projectjaar landbouwers begeleiden om aan de slag te gaan met het nieuw ontwikkelde N-adviessysteem. Ook na afloop van het project zal het systeem beschikbaar blijven.
  • Onderzoek verrichten naar veelbelovende biostimulanten, meststofformuleringen in combinatie met variëteiten voor een verdere optimalisatie van de stikstofopname-efficiëntie en naar het gebruik van een dynamische N-advisering, ook bij andere teelten.

Partners

Financiers

VLAIO

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.