hoppeveld

Duurzame hop over de grens heen

Project info

Project info

Project type

Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen

Startdatum

01/07/2019

Einddatum

31/12/2021

De hopsector, die zeer sterk regionaal geconcentreerd is in de grensregio, staat voor enkele belangrijke uitdagingen. Door de marktgerichte omschakeling van bitterhoppen naar aromahoppen, wordt de intrinsieke  kwaliteit van de afgeleverde hop een belangrijke beoordelingsparameter. Het opvolgen van het alfagehalte en oliegehalte tijdens en na de oogst is cruciaal om de hop op het ideale tijdstip te kunnen plukken en zo de beste kwaliteit te kunnen aanbieden aan de brouwerijen. Bovendien dringt een verdere verduurzaming van de teelt zich op. Enerzijds moeten duurzame alternatieven gezocht worden voor het verdwijnen van de erkenning van gewasbeschermingsmiddelen, anderzijds willen de telers zelf ook streven naar een duurzamere teelt om zo hun product beter in de markt te kunnen zetten. Door de hoptelers van elkaar te laten leren, over de grens heen, willen we komen tot een duurzamere hopteelt met een optimale kwaliteit in de grensregio.

In het kader van dit project werden in de zomer van 2021 grensoverschrijdende ontmoetingen georganiseerd tussen de hoptelers in Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk. Zo kunnen de hoptelers kunnen leren van elkaar. Door te zien welke duurzame teelttechnieken hun hopteler-buur reeds gebruikt en deze gedemonstreerd te zien, kan dit de hoptelers inspireren om deze technieken zelf ook toe te passen op hun bedrijf. Tijdens deze bezoeken werden 2 Franse en 2 Vlaamse hopbedrijven bezocht.

Om de kwaliteit van de hop tijdens en na de oogst op te volgen, werd in de grensregio een NIR-analyse toestel voor de hop ter beschikking gesteld van de hoptelers. Na een eerste jaar testen, waarbij de bekomen resultaten afweken van de resultaten van de labo-analyses, werd de volgende 2 jaar enkel gefocust op een manier om vlot het droge stof gehalte van de hop te kunnen bepalen tijdens het afrijpen van de hop.

Het microproject Durahop werd gefinancierd binnen het Interreg-programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Meer info op www.interreg-fwvl.eu

Partners

Financiers

Provincie West-Vlaanderen

Europese Unie

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.