Demo Niet productieve Investeringen

landschappelijke integratie 5

Project info

Project info

Project type

Demoprojecten landbouw & visserij

Startdatum

01/07/2021

Einddatum

31/12/2022

Inagro, de regionale landschappen en stadlandschappen van de provincie West-Vlaanderen en Boerennatuur Vlaanderen bundelen de krachten om in een tijdsspanne van anderhalf jaar zoveel mogelijk land- en tuinbouwers kennis te laten maken met het potentieel van uiteenlopende niet productieve investeringen op hun bedrijf, hun meerwaarde voor de ecologische en/of landschappelijke kwaliteit van hun omgeving en de directe en indirecte return van deze niet productieve investeringen voor hun bedrijf.

We focussen in hoofdzaak op de investeringspakketten biodiversiteit, landschap en wateropslag, waarbij we ook aandacht hebben voor kennisoverdracht rond de technische specificaties en het onderhoud.

Partners

Financiers

Vlaanderen is Landbouw en Visserij

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)

Vlaamse Overheid 'Europa investeert in zijn platteland'

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.