De puntjes op puntvervuiling: met doelgerichte acties werken aan een betere waterkwaliteit

Afbeelding open waterput: gecombineerde waterput

Project info

Project info

Project type

PDPO

Startdatum

28/10/2020

Einddatum

01/09/2023

Puntvervuiling aanpakken blijft voor landbouwers een uitdaging. In dit project willen we met praktijkgerichte en laagdrempelige acties landbouwers motiveren om effectief aan de slag te gaan. Via uitleenposten wordt materiaal ter beschikking gesteld om het reinigingswater van spuittoestellen op te vangen en te vermijden dat dit reinigingswater in de waterlopen terecht komt. Samen met de landbouworganisaties worden praktijktrainingen opgezet om dit materiaal correct te leren gebruiken en te sensibiliseren. Tegelijk worden alternatieven voor verwerking van reinigingswater onderzocht.

Met VMM en De Watergroep wordt uitgezocht hoe hun meetnetwerk kan bijdragen om landbouwers sneller op de hoogte te brengen van vervuilingen om de bewustwording te vergroten. ​Dit project wordt gefinancierd met PDPO III- middelen: https://www.vlaanderen.be/pdpo. ​Dit project beoogt een hogere bewustwording bij landbouwers bij het vermijden van puntvervuiling. Tegelijk streven we naar een betere waterkwaliteit op vlak van aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen.

Partners

Financiers

Provincie West-Vlaanderen

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)

VLM - Vlaamse Land Maatschappij

PDPO

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.