Colorful countryside fields

Cross-sectorale uitrol van EVA in de plantaardige sector

Project info

Project type

Demoprojecten landbouw & visserij

Start date

15/03/2019

End date

30/03/2022

'De EVA (TM) app werd door pcfruit ontwikkeld en in 2016 gelanceerd in de fruitteelt. Het is een applicatie met verschillende modules die de fruitteler helpt bij zijn bedrijfsvoering en administratie. Maar het is tegelijk een platform waarmee de basis is gelegd voor verdere uitbreidingen en ontwikkelingen. Zo wordt EVA voorbereid voor koppeling met sensoren via het Internet of Things en in een volgende fase zullen ook andere interfaces voor precisie-landbouw via EVA worden toegankelijk gemaakt.

Het project heeft tot doel EVA  uit te rollen naar andere gebieden en sectoren met als doel een tool aan te bieden die enerzijds een hulpmiddel is voor de administratie op het landbouwbedrijf, maar vooral ook een instrument is om data van het landbouwbedrijf geïntegreerd en efficiënt te gebruiken in diverse managementapplicaties op bedrijfsniveau (bv. opvolging bemesting, gewasbescherming, ...).

Tijdens het project zal elk deelnemend praktijkcentrum vlot zelfstandig EVA kunnen gebruiken en de eerste- lijnsopleiding geven aan landbouwers. EVA wordt aangepast voor specifieke noden van teelten zodat het een aangepaste applicatie is voor de Vlaamse akker- en tuinbouwer met de meest geupdate technische kennis en wettelijke aspecten. Minstens 80 pilootbedrijven over diverse sectoren en verspreid over Vlaanderen hebben EVA getest. Door demonstratie en communicatie is het grootste deel van de doelgroep van landbouwers bereikt. Er werden ook 200 extrabedrijven opgeleid om aan de slag te gaan met EVA na het project.

Op langere termijn wordt door een samenwerking tussen –liefst alle- praktijkcentra de uitrol en verdere ontwikkeling van EVA verder ondersteunt, zodat het een duurzame tool wordt die als basis kan dienen van een verhoogde digitalisering van het Vlaamse landbouwbedrijf, maar ook als platform kan dienen voor nieuwe modules die nog ontwikkeld zullen worden.

Partners

Inagro vzw

PCS - Proefcentrum voor Sierteelt vzw

PCA - Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt vzw

PCH - Proefcentrum Hoogstraten

PCG - Provinciaal Proefcentrum voor de groenteteelt

Nationale proeftuin voor Witloof vzw

PCFruit - Proefcentrum Fruitteelt vzw

Financers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.