Crop on top - het platform voor co-creatie van innovatieve urban farming technologie

Project info

Project info

Project type

EFRO-Vlaanderen

Startdatum

01/05/2017

Einddatum

31/12/2021
Er liggen kansen in Vlaanderen om gebruik van ruimte, energie en hulpstoffen in plantaardige productie te beperken, door in te zetten op meervoudig ruimtegebruik en op kringloopeconomie in interactie met andere sectoren. Om dit te bewerkstelligen, zetten we hierbij de stap naar hoogtechnologische urban farming. Ontwikkeling van nieuwe technologieën is nodig om dit haalbaar en betaalbaar te maken en vraagt een multidisciplinaire en multi-stakeholder aanpak. Het Crop on top project wil de ontwikkeling van urban farming technologie binnen Vlaanderen organiseren volgens de principes van co-creatie tussen technologiebedrijven, telers, kennisinstellingen en andere relevante stakeholders zoals industrie en overheden. Om dit te bereiken wordt geïnvesteerd in een onderzoeksomgeving met een hoge demonstratieve waarde.
 

​De infrastructuur Agrotopia zal een sprekend voorbeeld vormen van integratie op het vlak van grondstoffen- en ruimtegebruik: gebouwd op 8000 m² dakoppervlak van een loods, wordt restwarmte aangeleverd vanuit afvalverbranding of de loods en worden nutsvoorzieningen gedeeld. Alle faciliteiten zijn voorzien voor de ontwikkeling van nieuwe urban farming technologie, ook in verticale systemen tot 12 m hoogte en in systemen van afgesloten meerlagenteelt. Op die manier wordt een visionaire, inspirerende en creatieve onderzoeks- en werkomgeving gecreëerd waar een grote diversiteit aan sectoren en stakeholders kunnen samenwerken om innovatieve oplossingen te ontwikkelen die wereldwijd valoriseerbaar zijn bij de ontwikkeling van stadslandbouw. De infrastructuur zal bovendien een architectonisch landmark vormen aan de stadsrand van Roeselare én maximaal toegankelijk zijn voor het brede publiek om het maatschappelijk draagvlak te creëren voor hoog technologische glastuinbouw en stadslandbouw. Het project Crop on top ontvangt 900.000€ Europese steun via het EFRO Vlaanderen programma.

Partners

Financiers

Europese Unie

EFRO - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.