Irrigatie_spinazie

CIWI

Care4Growing INERO Water Irrigation

Er zijn reeds waterbesparende digitale applicaties beschikbaar voor landbouwers. De land- en tuinbouwsector is sterk waterafhankelijk en omwille van zijn specificiteit heel gevoelig voor droogte en waterschaarste. CIWI zal de prioritaire watergift applicatie voor bloemkool, spinazie en aardappelen uit het Irrigatie 2.0 project inbouwen in twee actieve platformen.

Project info

Project info

Project type

Projecten relance 2021

Startdatum

01/01/2023

Einddatum

31/12/2025

Dit projectvoorstel wil de prioritaire watergift applicatie voor bloemkool, spinazie en aardappelen uit het Irrigatie 2.0 project inbouwen in twee actieve platformen: de Care4Growing app van de Lava veilingen en de INERO app die vraag en aanbod van water voor de desbetreffende coöperatie opvolgt en regelt. De telers staan centraal en verlenen hun advies aan het proces van co-creatie, validatie, model update en model uptake. Ze worden hierbij ondersteund, enerzijds door Lava en INERO op vlak van IT, en anderzijds door onderzoeksinstellingen (Inagro, ILVO en VITO) op vlak van kennis en expertise.

De doelstelling van het project is om digitale applicaties toegankelijk te maken voor telers en simultaan een tool uit te werken rond waterbesparing.

CIWI wordt uitgevoerd vanaf 1 januari 2023. We verwachten na 6 maanden de eerste resultaten te publiceren. Deze zullen beschikbaar zijn via de Inagro nieuwsbrief en gelinkt aan deze webpagina. De resultaten van het gesteunde project zijn gratis beschikbaar zijn voor alle ondernemingen die in de betrokken specifieke landbouw- of bosbouwsector of subsector actief zijn.

Partners

Financiers

Vlaanderen is Landbouw en Visserij

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.