Circulair forceren: maximaal hergebruik van drainwater bij witloof

witloofkroppen

Project info

Project info

Project type

Demoprojecten landbouw & visserij

Startdatum

01/03/2020

Einddatum

31/12/2022

Hydrocultuur vond zijn ingang in de witloofteelt in 1973. Dit maakt de witloofsector één van de pioniers in de hydroteelt. Bij de hydrocultuur van witloof wordt een voedingsoplossing gebruikt die langsheen de wortels wordt gepompt (tot 40 m³ water/ha witloofwortelen). Op die manier krijgen de witloofwortels de benodigde voedingsstoffen voor de verdere ontwikkeling tot krop. Het witloof staat gemiddeld 3 weken in de forcerieruimte. Tijdens deze periode wordt de voedingsoplossing voortdurend gerecirculeerd. Na afloop van een forceriecyclus wordt het drainwater opgevangen, maar dit wordt nog te weinig hergebruikt voor een volgende cyclus.

Het project Circulair forceren wil het hergebruik van water binnen de hydroteelt van witloof maximaal bevorderen en dit via volgende stappen:

  1. De drainwaterstroom zowel kwalitatief als kwantitatief analyseren zodat een goed inzicht in de hoeveelheid en de samenstelling verkregen wordt.
  2. De knelpunten van hergebruik in kaart te brengen.
  3. De telers bewust maken van de beschikbare technologieën en de goede praktijken voor waterhergebruik.
  4. Het uitvoeren van een effectiviteits- en rendabiliteitsonderzoek van hergebruiktechnologieën voor drainwater.

​Op korte termijn wordt verwacht dat:

  • de kennis bij landbouwers over hergebruik van forceriewater en waterzuiveringstechnologieën toeneemt
  • landbouwers op basis van objectieve informatie een correcte inschatting kunnen maken van de haalbare technieken voor hun bedrijf
  • er een bereidheid is tot adoptie van waterzuiveringstechnologieën
  • landbouwers deze technologieën toepassen op hun bedrijf.

Op lange termijn wordt verwacht dat landbouwers waterzuiveringstechnologieën toepassen op hun bedrijf.

Partners

Financiers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.