Cimat robot close

Catalyst for Innovative Mechatronics in Agricultural Technology (CIMAT)

Project info

Project info

Project type

Interreg Vlaanderen - Nederland (SUT)

Startdatum

01/11/2019

Einddatum

30/10/2022

Traditioneel wordt schaalvergroting of performatieverhoging van machines als antwoord gebruikt op de toenemende druk op land- en tuinbouwbedrijven naar verbeterde kostenefficiëntie om internationaal te kunnen concurreren. Voor kleinschalige bedrijven die zich focussen op bioteelt of specifieke niches (groente, fruit, kleinfruit, boomteelt) in het gefragmenteerde areaal van Vlaanderen en Nederland is dit geen passende oplossing. Dit project ontwikkelt conceptueel alternatieven gebaseerd op een kleine semi-autonoom elektrisch aangedreven voertuig of eenheid. Elke rijdende eenheid vormt de basis van een module die zowel elektrische tractie als elektrische actuatie (m.b.v. een intelligente robot arm) combineert met een applicatie-specifieke gereedschap voor oogsten, zaaien, wieden of schoffelen.

Opschaling voor grotere taken gebeurt via het zogenaamde 'zwermconcept'. Dit concept bestaat erin dat verschillende gelijkaardige modules samen actief zijn in plaats van een enkele grote machine. Gebruik makende van concreatiesessies zal de conceptuele ontwikkeling van de machines gelijk lopen met en afgestemd zijn op de verwachtingen van de doelgroep. Het project ontwikkelt op hoog conceptueel niveau voor landbouwtaken in alle doelsectoren technologische oplossingen binnen deze zienswijze en bepaalt telkens zowel de technische haalbaarheid en de ‘business case’. Vervolgens zullen we twee nauwgezet geselecteerde  bewerkingen implementeren, demonstreren en valideren waaruit we generische (sectoren, taken) conclusies trekken.

Het project maakt een prototype als demonstrator. Dit project wil een boost geven aan de nieuwe generatie kleine elektrisch aangedreven systeemtrekkers, waarvan reeds verschillende types commercieel beschikbaar zijn maar steeds gericht zijn op taakspecifieke toepassingen. Het concreet implementeren van innovatieve technologie op een dergelijk systeemplatform zal toelaten de biologische teelt en traditionele landbouw te versterken op vlak van duurzaamheid, arbeid, ergonomie, performantie en economie.

Het project plaatst een sterke focus op een optimale selectie, doorontwikkeling en flexibele integratie van één of meerdere beschikbare systeemplatformen tot autonome, efficiënte en krachtige tools die breed inzetbaar zijn in het landbouwbedrijf van morgen. Optimale flexibiliteit is hierbij een must, wil dit een werkbaar alternatief zijn voor de gangbare praktijk en mechanisatie. ​'CIMAT' staat dan ook voor: Catalyst for Innovative Mechatronics in Agricultural Technology.​

Partners

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.