Carbon Farming

Carbon Farming

Project info

Project info

Project type

Interreg North Sea

Startdatum

01/09/2018

Einddatum

31/08/2022

De NSR heeft sterke onderling verbonden voedselproductieketens. Vanuit deze ketens is er nauwelijks een langetermijnvisie op duurzaam bodembeheer en groene productieprocessen. Het ontbreken van degelijke, economisch levensvatbare bedrijfscases en een gebrek aan kennis van het potentieel van koolstoflandbouw door economische actoren in de keten, verhindert een snelle acceptatie en een transitie naar groene agrifood productieprocessen die ook C in rekening brengen. Via economischere businesscases voor koolstofvastlegging uit de praktijk wil dit project de mogelijke bijdrage aan C-sequestratie in beeld brengen en vervolgens zien hoe deze, hetzij in de toeleverings- / productieketen hetzij voor derden kan gevaloriseerd worden om hun ecologische voetafdruk te compenseren. Het zal ook het bewustzijn vergroten over de mogelijkheden en voordelen van koolstofsekwestratie in de hele toeleveringsketen. ​

  1. Een verhoogde implementatie van koolstofvastleggingstechnieken d.m.v. transfer van technieken en processen.
  2. De validatie van de economische en ecologische haalbaarheid en waarde van koolstofvastleggingstechnieken.
  3. De verhoging van het bewustzijn rond het belang van koolstofvastlegging als een key-factor bij de vergroening van de agro-economie in de NSR.

Partners

Financiers

Provincie West-Vlaanderen

Europese Unie

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.