BYDV predictor: een geïntegreerde aanpak van gerstvergelingsvirus in wintergranen

Graanproef

Project info

Project info

Project type

VLAIO-LA

Startdatum

01/01/2018

Einddatum

31/03/2022

Het project heeft als doelstelling een geïntegreerde beheersingsstrategie voor het gerstvergelingsvirus (BYDV) uit te werken. Deze IPM-aanpak moet graantelers meer houvast geven bij het nemen van bestrijdingsmaatregelen en de efficiëntie ervan verhogen. Daartoe zal binnen de context van het project een beslissingsondersteunend adviessysteem worden uitgewerkt. Dit adviessysteem zal steunen op: een regionaal detectieplatform voor het vaststellen van virulentie van graanbladluizen, een model voor de voorspelling van bladluisdruk. Daarnaast zal informatie over teelttechnische aspecten en invloeden van klimatologische omstandigheden verstrekt worden. Om deze resultaten te bereiken worden op grote schaal waarnemingen gedaan in granen uitgevoerd, maar evenzeer in zomerwaardplanten, zoals maïs en grassen.

  • ​Oprichten van regionaal detectieplatform voor virulentie van graanbladluizen.
  • Model dat de bladluisdruk voorspelt bij de opkomst van wintergranen in het najaar.
  • Verzamelde informatie over rassengevoeligheid en teelttechnische beheersingsmaatregelen.

Partners

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.