Bodemkwaliteit als sleutelfactor in adaptatie voor klimaatverandering

Kluit aarde in handen van landbouwer

Project info

Project info

Project type

PDPO

Startdatum

01/07/2020

Einddatum

30/06/2022

Via dit projectvoorstel wensen we een adequate bewustwording en remediëring van de chemische toestand van de bodem, evenals een fysische en biologische benadering van de bodemkwaliteit. Eerst wordt kennis aangereikt over de toestand van de grond. Hierbij gebeurt een situering van de bodemkwaliteit (pH en %C) op basis van historische klassieke analyses. Eveneens wordt de bodemkwaliteit gescoord tijdens nieuwe staalnames. Deze waarnemingen worden vertaald naar een bouwvoorplus-advies. Daarna wordt kennis gedeeld rond goed bodem management. Hierbij wordt een netwerk opgezet door pilootbedrijven te selecteren. Daarna volgen demonstraties van verbetertrajecten. De netwerken worden uitgebreid en de bodemkennis wordt gebundeld. Tenslotte wordt de kennis verder ontwikkeld rond goed bodem management. Hierbij zoeken we de grenzen op (the sky is the limit), maar wel begrijpbaar voor iedereen. er wordt een vertaalslag van onderzoek naar introductie nieuwe technieken gemaakt.

​Het voorliggend project heeft als algemeen doel om kennis aan te reiken aan zoveel mogelijk West-Vlaamse landbouwers over de toestand van hun grond en hoe die te verbeteren. Er wordt gestart met basisgegevens over bodemkwaliteit te benchmarken voor 500 percelen. 200 percelen worden gemonitord naar mogelijke bodemverdichting waarbij op 50 bedrijven (met de slechtste resultaten)een terugkoppel gesprek plaatsvindt. Er worden 2 lerende netwerken opgestart, met elk minstens 1 koploper en 5 tot 10-tal leden elk. Tijdens het project worden 2 demonstraties ingericht. Tenslotte kunnen er ongeveer 10-tal aanvragen voor innovaties om te werken aan een betere bodemkwaliteit ondersteund worden.

Partners

Financiers

ELFPO - Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling

PDPO

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.