Kluit aarde in handen van landbouwer

Bodem gestructureerd, bodem klimaatrobuust beheerd (Soilstruct)

Project info

Project info

Project type

Vlaamse programma's

Startdatum

01/01/2023

Einddatum

31/12/2025

​​Het algemene doel van dit project is het in kaart brengen van de impact en de haalbaarheid van aangepaste bodembeheerpraktijken, met name mulching en gereduceerde bodembewerking, op waterevaporatie, -infiltratie en -retentie, als adaptatiemechanisme tegen extreme weeromstandigheden, in de Vlaamse landbouwcontext, zowel in gangbare als biologische teeltsystemen.

De doelgroep van dit project is de akkerbouw- en (grove) groentesector, zowel biologisch als gangbaar. Droogtegevoelige gewassen van beide sectoren, die in het onderzoek zullen meegenomen worden zijn aardappel en knolselder.

Partners

Financiers

Departement Landbouw & Visserij

Vlaanderen verbeelding werkt

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.