Pluk champignons

Biostimulant alternative casing for a sustainable and profitable mushroom industry

Project info

Project info

Project type

Horizon 2020

Startdatum

01/10/2020

Einddatum

30/09/2024

​Dit project heeft tot doel een op maat gemaakte oplossing voor de champignonsector te ontwikkelen waarbij een veenvrije dekaarde zal dienen als drager voor geselecteerde microbiota. Veen vormt immers een belangrijke, niet-duurzame grondstof van de dekaarde die tot op vandaag gebruikt wordt in de champignonteelt. Deze microbiota zullen op hun beurt fungeren als biostimulant in de verdere teelt. Deze oplossing zal industrieel gevalideerd worden door verschillende geselecteerde champignonkwekerijen in de EU die de diverse courante Europese teeltsystemen implementeren.

BIOSCHAMP zal een oplossing genereren om zowel de industriële rentabiliteit als de duurzaamheid te verbeteren door de behoefte aan pesticiden en aan veen te verminderen. Bovendien zal de BIOSCHAMP-oplossing innovatie binnen de industrie introduceren die zal leiden tot het creëren van banen in laagbevolkte plattelandsgebieden en het veilig stellen van de levensvatbaarheid van de sector op lange termijn. Tegelijk wordt voldoen aan wettelijke beperkingen voor chemische fungiciden en voor op veen gebaseerde materialen.

Om deze ambitieuze doelen te bereiken, heeft het BIOSCHAMP-project een multidisciplinair consortium opgericht dat een compleet beeld geeft van de Europese champignonsector en de aanverwante industrie (met focus voor de champignontelers).

Logo BiosChamp

Partners

Financiers

H2020

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.