demonstratie irrigatie

BETONwater

BETONwater voor irrigatie: Bedrijventerrein Torhout noord als waterbron voor irrigatie

Project info

Project info

Project type

Projecten relance 2021

Startdatum

09/01/2023

Einddatum

31/12/2025

Dit project heeft tot doelstelling het hemelwater in de omgeving Torhout-Zedelgem op te sparen en ter beschikking te stellen aan de land- en tuinbouwers in de omgeving. Concreet zal gewerkt worden rond de bedrijventerreinen in de omgeving: Bedrijventerrein Torhout-Noord, bedrijventerrein De Schatting, site Meubar ... In eerste instantie zal een haalbaarheidsstudie worden uitgevoerd om meer zicht te krijgen op de mogelijke en meest interessante investeringen in de omgeving. Dit houdt in: welke landbouwers hebben interesse in het water, welke hemelwaterbronnen kunnen aangesproken worden, waar kan water worden opgespaard, hoeveel zullen deze investeringen kosten en of het water dus rendabel ter beschikking gesteld kan worden.

Indien er mogelijkheden uit de haalbaarheidsstudie naar voor komen en er wordt verdere cofinanciering voorzien vanuit de projectparnters (provincie, WVI, landbouwers ...) kunnen eventueel enkele investering in uitvoer gaan. Deze fase (fase 2) is momenteel nog onder voorbehoud.

Partners

Financiers

Vlaamse Overheid 'Europa investeert in zijn platteland'

Vlaanderen is Landbouw en Visserij

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.