symptomen zwart wortelrot - groeiachterstand

OG BerkVeld - Berkeleyomyces in veldsla

Project info

Project info

Project type

EIP Operationele groepen

Startdatum

01/03/2023

Einddatum

28/02/2025

Problematiek

Zwart wortelrot (Berkeleyomyces ssp. - vroeger Thielaviopsis) veroorzaakt de laatste jaren meer en meer problemen in de veldslateelt, vooral in de warme periodes van het jaar. De pathogeen, een grondgebonden schimmel, tast het wortelstelsel van veldslaplantjes aan waardoor de plant weinig tot geen voedingstoffen meer kan opnemen.

Op dag van vandaag zijn er geen gewasbeschermingsmiddelen of teettechnieken die voldoende soelaas bieden bij een aantasting van zwart wortelrot. Het BerkVeld-project heeft als doel om via een systeembenadering een strategie aan te bieden aan veldslatelers om deze pathogeen op een duurzame wijze te voorkomen en indien aanwezig, te remediëren.

symptomen zwart wortelrot - groeiachterstand

Symptomen

De eerste zichtbare symptomen in de teelt zijn een pleksgewijze groeiachterstand in het gewas en paarsverkleuring van de jongere plantjes. Maar het meest herkenbare symptoom zijn de bruin tot zwart verkleurde plekken op de wortels of de wortelhals. Later kan dit uitbreiden naar het gehele wortelstelsel en in het ergste geval rotten de wortels volledig weg.

symptomen zwart wortelrot

In het project worden volgende doelstellingen beoogt:

  • Kennisopbouw over de verspreiding en incidentie van Berkeleyomyces in Vlaanderen
  • Een IPM gebaseerde strategie opstellen voor de beheersing van zwart wortelrot
  • Maximale opname van resultaten en toepassing strategie door telers in de praktijk

Kennisopbouw Berkeleyomyces

Momenteel is er relatief weinig kennis rond Berkeleyomyces en de verspreiding ervan in de Vlaamse bodem. Bovendien is het nog niet duidelijk waarom sommige telers beduidend meer last hebben van de zwart wortelrot schimmel en andere telers nog gespaard bleven van een aantasting. Kennisopbouw is dus cruciaal om een beheersingsstrategie te ontwikkelen.

Via staalnames bij getroffen en niet-getroffen veldslatelers in de regio West-Vlaanderen en Mechelen zal de verspreiding van Berkeleyomyces in kaart worden gebracht. Daarbij zal een uitgebreide inventarisatie van de praktijkomstandigheden plaatsvinden om mogelijke verbanden te identificeren tussen de aanwezigheid van zwart wortelrot en factoren zoals bodemsoort, teelttechniek en rassenkeuze.

Plantstalen worden tevens geanalyseerd op de aanwezigheid van twee Berkeleyomyces species: B. basicola en B. rouxiae. Er kan mogelijk een verschil zijn in agressiviteit tussen de twee species en het is nog niet geweten welke species zorgt voor de problemen in veldsla. Ook is de aanwezigheid van beide in eenzelfde teelt nog niet uitgesloten.

veldsla teelt serre

IPM strategie

Mogelijks is er een verschil in tolerantie en/of resistentie tussen veldslarassen. Rassenproeven worden opgezet om te identificeren of rassenkeuze een belangrijk onderdeel kunnen zijn in een IPM strategie.

Daar Berkeleyomyces optreed vooral in warme periodes en wanneer de plant onder stress staat, kan een aangepaste teelttechniek (bv. irrigatiestrategie) helpen een aantasting te voorkomen of af te remmen. Een combinatie van verschillende technieken geeft het meeste kans op slagen.

Omdat Berkeleyomyces ssp. een grondgebonden schimmel is, maakt een gerichte bodembehandeling deel uit van een sterke IPM strategie. In het project zullen daarom verschillende (fysische) bodembehandelingen daar de erkende chemische middelen geen werking hebben tegen Berkeleyomyces.

sprinkler

Partners

Financiers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.