serre kropsla

Beheersing van bacterievlekken in de veldslateelt (BAVET)

Project info

Project info

Project type

EIP Operationele groepen

Startdatum

01/12/2019

Einddatum

30/11/2021

De laatste jaren wordt in veldsla courant aantasting door de bacterie Acidovorax valerianellae vastgesteld. A. valerianellae is typisch te herkennen aan zwarte vettige bladvlekjes. In een sterk gemechaniseerde teelt als veldsla is het niet mogelijk om bacteriezieke plantjes voor of bij oogst uit te sorteren. Van teelten met Acidovorax infectie zijn dan vaak ook grote delen onverkoopbaar. Ook na de oogst kan aantasting door A. valerianellae nog uitbreiden van de bewaring tot in de verpakking.

Ook jonge bedrijven, die amper een jaar bezig zijn met het telen van veldsla, hebben te maken met deze bacteriële aantasting. Doordat er weinig gekend is over de bacterie, is het niet duidelijk hoe de insleep en verspreiding gebeurt. In het kader van de diversificatie van de glasteelten in Vlaanderen, is het belangrijk dat telers die overschakelen naar eenalternatieve teelt zoals de veldslateelt goed worden ondersteund.​Het doel van dit project is de insleep van A. valerianellae in de serre in kaart te brengen en telers op de hoogte te brengen van de risico’s. Daarnaast willen we telers effectieve maatregelen aanreiken om bij een aantasting van A. valerianellae een besmetting in een volgende teelt te verhinderen.​

​Bij afloop van het project zullen de telers goed op de hoogte zijn van de risico’s van de insleep en overdracht van A. valerianellae in de serre. Telers zullen efficiënte beheersmaatregelen kunnen toepassen om bij een aantasting besmettingen in volgteelten te voorkomen. Gewasbeschermingsmiddelen, bodemverbeteraars op basis van micro organismen of alternatieven voor chemische grondontsmetting zullen gerichter toegepast worden, terwijl nu soms na zware aantastingen in paniek wordt gekozen voor middelen die “een mogelijke nevenwerking” op A. valerianellae hebben. Op langere termijn verwachten we dat er geen besmette bedrijven meer bijkomen. Zaadhuizen zullen een beter zicht hebben op de manier waarop gescreend moet worden naar de aanwezigheid van Acidorvorax op zaad.

Partners

Financiers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.