Waterbekken met oevervegatie.jpg

Aquatuur

Project info

Project info

Project type

Interreg Vlaanderen - Nederland (SUT)

Startdatum

22/05/2023

Einddatum

21/05/2026

Aquatuur zet in op het verhogen van de zoetwaterbeschikbaarheid door (1) wateropslag en (2) de kwaliteit van verschillende waterstromen te verhogen waardoor ook de toegang tot meer duurzame waterbronnen verhoogt.

Wateropslag zal in het kader van het Aquatuurproject verhoogd worden door in te zetten op duurzame natuurgebaseerde groenblauwe inrichting en door zo rekening te houden met geleverde ecosysteemdiensten. Volgende zit in de focus van het project

  • kreekruginfiltratie
  • opslag van water in natuurgebieden
  • natuurinclusieve zoetwaarbassins
  • verhogen van de zoetwaterbeschikbaarheid door het verbeteren van de waterkwaliteit van verschillende waterstromen door gebruik te maken van natuurgebaseerde groenblauwe inrichtingen

Aquatuur beoogt geen kortermijnvisie en focust niet enkel op het demonstreren van demo's binnen de projecttermijn. Aquatuur wil duurzame lange termijn samenwerkingsverbanden opzetten, drempels tot gebruik van NGBO's verlagen en hefbomen/handvaten aanreiken voor de implemenatie van NGBO's door

  • het voeren van dialogen tussen verschillende stakeholders zodoende de niet-technologische barrières weg te nemen. De dialoog wordt gevoed door het inzichtelijk maken van verschillende knelpunten, geleerde lessen en door gezamenlijk een waarde model en verdienmodel te creëren.
  • ontwikkelen van een digitale praktijkgids waarin NKBO's op verschillende manieren benaderd zullen worden om de drempel tot gebruik te verlagen: "Wat is het?", "Hoe werkt het?" en "Wat kost het nu eigenlijk?".

Inagro zet concreet in op

  • ecologische stapstenen binnen het zoetwaterbassin waarbij inzichten zullen verworven worden van hoe het zoetwaterbassin kan ingericht worden zodat het foliebassin geen ecologische val wordt
  • de coördinatie van de uitwerking van de digitale praktijkgids

Partners

Financiers

Interreg Vlaanderen-Nederland

Europese Unie

Provincie West-Vlaanderen

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.