Themabeeld varkenshouderij

Bigijzer

Alternatieve ijzervoorzieningen voor biologische biggen

Project info

Project info

Project type

CCBT

Startdatum

15/02/2023

Einddatum

31/12/2024

​In de biologische varkenshouderij staat het verschaffen van de ijzerinjectie aan jonge biggen, zoals dat reeds jaren wordt toegepast, namelijk onder druk. Certificatieorganisaties kaartten aan dat het geven van een routinematige injectie niet binnen het kader van een biologische bedrijfsvoering past. Ijzer vormt echter wel een essentieel bestanddeel van het eiwit hemoglobine in de rode bloedcellen, wat nodig is voor een efficiënt zuurstoftransport. Biggen hebben vervolgens vaak te kampen met bloedarmoede omwille van een ijzertekort.

Er werd daarom nog niet meteen een verbod ingevoerd, maar certificatieorganisaties dringen er wel op aan dat de sector op zoek gaat naar alternatieven. Met dit project gaan we op zoek naar natuurlijke alternatieven om biologische biggen van voldoende ijzer te voorzien, zodat het toepassen van ijzerinjectie overbodig wordt. Hiermee trachten we biologische varkenshouders handvaten aan te rijken en te ondersteunen in de zoektocht naar alternatieve ijzerbronnen, waarop ze beroep kunnen doen wanneer deze wetgeving verstrengd wordt. Het doel van de huidige studie is eveneens om na te gaan hoe opneembaar deze biologische ijzerbronnen zijn en hoe dit de gezondheid van de dieren beïnvloedt.

Partners

Financiers

Vlaanderen is Landbouw en Visserij

CCBT

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.