Colorful countryside fields

Proverbio

Bescherming van fruitgaarden via biologische bestrijding: een aangepaste selectie van nuttige insecten

Project info

Project info

Project type

Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen

Startdatum

01/01/2019

Einddatum

31/12/2022

Dit project heeft tot doel een innovatieve biologische bestrijdingsstrategie te ontwikkelen door natuurlijke vijanden (sluipwespen) in te zetten die zijn aangepast aan de klimaatcondities van onze gematigde streken en die geen impact hebben op het milieu, om belangrijke plagen in de fruitteelt te bestrijden. Ons project richt zich op de meest problematische probleemplagen van deze fruitteelten, die soms al vroeg in het seizoen bij lage temperatuur actief zijn: de roze appelluis, de perenbladvlo en bladluizen in aardbei. Inagro focust zich op die laatste. Hiervoor:

  1. brengen we bladluispopulaties in kaart (soorten en tijdstip van verschijnen);
  2. gaan we op zoek naar inheemse soorten en screenen we bestaande sluipwespsoorten op hun inzetbaarheid in de bewuste teelten;
  3. beogen we persistente verspreiding door middel van bloemenranden;
  4. een betere geïntegreerde bladluisbestrijding in de aardbeienteelt;
  5. een kennisverhoging betreffende de migratie en verspreiding van bladluizen en sluipwespen in het gewas;
  6. de ontwikkeling van een optimaal bloemenmengsel.

Partners

Financiers

Provincie West-Vlaanderen

Europese Unie

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.