aardappelveld - proef bemesting in de rij

IPM bestrijding nematoden

Geïntegreerde beheersing van plantenparasitaire nematoden in de boomkwekerij en aardappelteelt met wakkere planten.

Project info

Project info

Project type

VLAIO-LA

Startdatum

01/12/2021

Einddatum

30/11/2025

Het project beoogt door een geïntegreerde aanpak (IPM) met aandacht voor een gezonde bodem de schade door plantenparasitaire nematoden in de boomkwekerij en aardappelteelt te laten dalen.

Om dit te bereiken steunt het projectvoorstel op volgende concrete doelstellingen:

  • Aantonen van de effectiviteit van (biologische) middelen tegen plantenparasitaire nematoden onder praktijkomstandigheden in de boomkwekerij.
  • Aantonen van de effectiviteit van (biologische) middelen tegen plantenparasitaire nematoden onder praktijkomstandigheden in de aardappelteelt.
  • Inzicht krijgen in het effect van (biologische) middelen op de bodemgezondheid.
  • Optimalisatie van het gebruik van (biologische) middelen binnen de geïntegreerde beheersing (IPM) van plantenparasitaire nematoden.
  • Bepaling van de bodemgezondheid door een analyse van het bodemleven (nematoden en microbioom).-Verhoging van de waakzaamheid ten opzichte van nematoden (ook als er nog geen schade te zien is).

Partners

Financiers

VLAIO

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.