Graanveld

Grow2Brew

Naar een optimale teelt en valorisatie van brouwgerst in Vlaanderen

Project info

Project info

Project type

VLAIO-LA

Startdatum

01/12/2023

Einddatum

30/11/2027

Het project wil komen tot het optimaliseren van alle deelaspecten van de teelt van brouwgerst zodat de professionele graantelers de nodige tools in handen hebben om een kwalitatief hoogstaand product te kunnen leveren aan de mouterij- en brouwerijsector en zodoende een Vlaamse keten te ontwikkelen. Op deze wijze kan brouwgerst een volwaardige plaats innemen in het teeltplan van de graantelers wat hen toelaat om hun vruchtwisseling te verruimen en duurzamer te  werken.

Het project heeft 7 concrete doelen, die alle deelaspecten van een optimale teelttechniek van brouwgerst omvatten, gericht op een optimale kwaliteit voor de mouterij- en brouwerijsector:

  1. Een shortlist van voor Vlaamse teeltomstandigheden geschikte brouwgerstrassen
  2. Het ontwikkelen van een bodemgeschiktheidsindex en een geoptimaliseerde N-indexmethode voor een N-advies op maat voor de teelt van brouwgerst met een daaraan gekoppelde specifieke nieuwe en innoverende bemestingsstrategie met onder meer biostimulanten en eiwithydrolysaten.
  3. Het ontwikkelen van een beheersingsstrategie van “gushing” in lokale brouwgerst via teelttechnische maatregelen met focus op het beheersen van Fusarium a.d.h.v. een beslissingsboom.  
  4. Het ontwikkelen van een adviestool i.v.m. groeiregulatie en het voorkomen van de vorming van late zijscheuten, met inferieure kwaliteit als gevolg.
  5. Het ontwikkelen van een Vlaams conditionering- en bewaarprotocol voor brouwgerst  
  6. Het helpen ontwikkelen van ketens van landbouwer tot brouwer in Vlaanderen met transparantie op het vlak van kostprijs en afspraken.
  7. Binnen de brouwgerstketens zullen mogelijkheden onderzocht worden naar meerwaardecreatie op het vlak van biodiversiteit en carbon farming als bijkomend verdienmodel.

Partners

Financiers

VLAIO

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.