Bodempaspoort

Gegevensuitwisseling tussen het labo van Inagro vzw en het Agentschap Landbouw en Zeevisserij met betrekking tot staalnames in het kader van ecoregelingen bodempaspoort, organisch koolstofgehalte en vrijwillig gebruik van bodempaspoort.

Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij stelt het bodempaspoort ter beschikking via het e-loket aan elke landbouwer. Het bodempaspoort verzamelt bodem-gerelateerde informatie uit verschillende databronnen en stelt deze informatie ter beschikking op perceelsniveau via een webapplicatie.

Landbouwers kunnen via de verzamelaanvraag steun aanvragen voor de ecoregelingen ‘Verhogen organische koolstofgehalte – streefzone’ en ‘Gebruik van het Bodempaspoort voor een duurzaam bodembeheer op bedrijfsniveau’. Om de steun te kunnen ontvangen moeten bepaalde resultaten van staalnames ontsloten worden in het bodempaspoort.

Daarnaast kunnen landbouwers vrijwillig de informatie in het bodempaspoort uitbreiden met de resultaten van staalnames op hun percelen. Hiervoor is het echter vereist dat landbouwers hun toestemming geven in DjustConnect om de resultaten van de staalnames te delen met het bodempaspoort. De landbouwer kan steeds zijn toestemming intrekken om de gegevensdeling tussen het labo van Inagro en bodempaspoort stop te zetten.

De gegevens die uitgewisseld kunnen worden zijn de identificatiesleutel van de landbouw en de resultaten van staalnames gekoppeld aan het perceel van de landbouwer.

Alle details en afspraken met betrekking tot deze uitwisseling, inclusief de garanties op vlak van dataveiligheid en transparantie kan je nalezen in dit protocol:

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.