stalmest

Mest analyse

​Inagro analyseert de samenstelling van organische en verwerkte mest om de kwaliteit te bepalen. De nutriëntensamenstelling en het gehalte organische stof zijn daarbij belangrijke parameters. ​
Met moderne, zeer gevoelige laboratoriuminstrumenten en tonnen expertise voert Inagro betrouwbare analyses uit van mest en afgeleide producten. We bemonsteren en controleren in korte doorlooptijd en tegen toegankelijk tarief de kwaliteit en samenstelling van jouw (verwerkte) meststalen.

​Organische en verwerkte mest bevatten een breed scala aan nutriënten en voedingsstoffen. De hoeveelheid nutriënten kan aanzienlijk verschillen tussen diverse soorten mest. Bemesten met een grondige kennis van de mestinhoud heeft een direct effect op je economische resultaten en vermindert de risico’s voor het milieu. 

Inagro biedt een breed gamma van snelle en onafhankelijke analyses aan, zowel voor de landbouwer als voor de mestverwerker. De voornaamste analyses lijsten we hier op: 

 
Droge Stof 
Organische Stof 
Totale stikstof 
Ammonium stikstof 
Totaal geoxideerde stikstof (TON) 
Minerale stikstof
Mineralen (P, K, Ca, Mg, Na) 
C/N 
Bemestings-waarde 
Sulfaat 
Ammonium sulfaat 
pH 
Ammonium stikstof / TON 
 

Standaard Mestpakket

           
 

alleen P 

           
 

Uitgebreid Mestpakket

                         
 

Effluent

           
 

alleen K en P

           
 

Spuiwater - Chemische luchtwasser

                         
 

Spuiwater - Biologische luchtwasser

            alleen P            

Meer info

Heb je nog vragen bij het aanvragen van een staal bij Inagro?

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.