Proef op proefveld

Kwaliteitszorg in onze werking

Inagro heeft de ambitie om als kennisinstelling een voorbeeld te zijn voor de verschillende stakeholders. Die ambitie uit zich in onze kwaliteitszorg op alle niveaus en in alle aspecten van onze werking.

Inagro heeft de ambitie om als kennisinstelling een voorbeeld te zijn voor de verschillende stakeholders. Die ambitie uit zich in onze kwaliteitszorg op alle niveaus en in alle aspecten van onze werking. Dat vertaalt zich heel concreet in een aantal specifieke erkenningen.

 • ISO-normen

Sinds 2014 is Inagro ISO 14001 gecertificeerd voor alle activiteiten op site Beitem. Denk aan de teelttechnische afdelingen, het laboratorium, de aquacultuurafdeling, de biogasinstallatie en de kantoorgebonden functies.

Het labo beschikt bovendien over het ISO 17025-certificaat, een specifieke kwaliteitsnorm voor laboratoria. Die norm eist een strikte structurering en controle van alle activiteiten in het labo, zodat de kwaliteit van de analyses via standaardisatie, validatie en traceerbaarheid maximaal kan gegarandeerd worden, van ontvangst tot en met de rapportering.

 • BELAC accreditatie Laboratorium

Het laboratorium is geaccrediteerd door BELAC voor de analyse en monstername van water, grond, organische mest en plantaardig materiaal.

 • Labo-erkenningen
  • Vlaamse Landmaatschappij (VLM) afdeling mestbank
   Officiële analyses in het kader van het mestdecreet: op bodem, vloeibare en vaste mest, voeders en verwerkte mest
  • Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid (LNE)
   Bodemanalyses in het kader van de Mid Term Review en de randvoorwaarden (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid)
  • FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen)
   Analyses waarvoor het laboratorium geaccrediteerd is door BELAC.
 • GEP-erkenning

Onze proefveldwerking beschikt over een GEP-erkenning. We werken conform de Good Experimental Practices-normen, die gebaseerd zijn op specifieke richtlijnen van de EPPO (European Plant Protection Organisation). Zo garanderen we dat iedere proef op een gestandaardiseerde, kwaliteitsvolle en traceerbare wijze uitgevoerd wordt. De erkenning laat ons toe om proeven uit te voeren met het oog op de erkenning van fytosanitaire producten.

> Dankzij de GEP-erkenning mag Inagro opdrachten uitvoeren voor de fyto-industrie.
 

 • GlobalG.A.P.

De proefveldwerking heeft ook een GlobalG.A.P.-certificaat voor de teelt van champignons, witloof, aardbei, groenten in openlucht en groenten onder glas. GlobalG.A.P. is een internationale norm in verband met voedselveiligheid, duurzaamheid en kwaliteit en is het kader voor de goede agrarische praktijk (G.A.P.). GlobalG.A.P. wil het vertrouwen van de consument in de kwaliteit en veiligheid van het voedsel verhogen, en dit volgens een internationale standaard.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.