Handen houden een kluit aarde vast in biologische teelt

Duurzaamheid in onze werking

Samen met stakeholders doen we onderzoek naar duurzaamheid in de sector. Daarnaast streven we duurzaamheid na in diverse aspecten van onze werking.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Via het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen aligneren we onze doelstellingen op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. De doelstellingen van zowel onze projecten als onze interne werking toetsen we aan de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. We voeren onderzoek naar duurzamere landbouwtechnieken. Tegelijk engageren ons om zélf duurzamer te werken én we motiveren spelers in de land- en tuinbouwsector om duurzamer op te treden. Zo slaan we telkens de brug tussen de theorie en de praktijk, of denken én doen. Voor die inspanningen beloonde Unitar, een instelling van de VN, ons in 2020 met het SDG-Pioneer-certificaat.

Een greep uit de realisaties...

  • SDG 2 - Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw

In onze proeftuin gaan we op zoek naar innovatieve teelten die een rol kunnen spelen in de biogebaseerde economie. We gaan na welke gewassen we lokaal kunnen telen. Denk bijvoorbeeld aan quinoa, goudsbloem en kikkererwt. Zo verkleinen we de milieu-impact en bieden we land- en tuinbouwers de kans om te diversifiëren.

  • SDG 3 - Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

Inagro wil de schouders zetten onder de strijd tegen kanker. Enkele fervente fietsers versterken het team van de Provincie West-Vlaanderen in de campagne “1000 kilometer” van Kom op tegen Kanker. Medewerkers zamelen geld in via een wafeltjesverkoop en een rospot.

  • SDG 9 - Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie

Een belangrijke schakel in een duurzame keten is de verwerking van reststromen. We spannen ons in om verschillende agrarische kringlopen te sluiten, bijvoorbeeld via de kweek van eendenkroos. Dat gewas kan gekweekt worden op nutriëntenrijke restwaterstromen en heeft een groot potentieel om de eiwitbron van de toekomst te worden.

  • SDG 13 - Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden

We investeren in installaties die de CO2-uitstoot beperken, zoals een koelinstallatie met het natuurlijke koelmiddel propaan, een zonneboiler voor het sanitaire warm water in het labo en een rookgascondensor op de grote stookketel in de serre. Daarnaast ondernemen we acties om ons energieverbruik te verminderen en wekken we duurzame energie op via zonnepanelen en een biogasinstallatie.

  • SDG 15 – Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen

We bevorderen functionele agrobiodiversiteit op onze site onder andere via een bloemenweide en insectenhotel voor bestuivers, nestkasten voor vogels en een houtkant voor nuttige insecten. Bovendien sensibiliseren we land- en tuinbouwers om gelijkaardige inspanningen te leveren.

  • SDG 17 - Revitaliseer het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling

In samenwerking met Rikolto (voormalige Vredeseilanden) werken we actief mee aan praktijkgerichte kennisuitwisselings- en infomomenten met telers uit Nicaragua.
 

Lokaal en fair

Als partner in advies voor de land- en tuinbouwer steunen we de lokale voedselproductie. Samen met POM West-Vlaanderen en Westtoer zetten we 100% West-Vlaams in de markt. Waar mogelijk kiezen we zelf ook voor hoeve- en streekproducten. Zo werken we tijdens evenementen bij voorkeur met hoeveproducten, in samenwerking met diverse lokale West-Vlaamse landbouwers. De relatiegeschenken van Inagro zijn steevast lokale producten, van een geschenkmand 100% West-Vlaams tot een heerlijke fles West-Vlaamse wijn. En onze medewerkers en bezoekers drinken 100% West-Vlaamse koffie. Als verzelfstandigd agentschap van de Provincie West-Vlaanderen pikken we ook acties op in de provinciale campagne “Fair Trade Provincie”
 

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.