bespuiting

Driftreducerende spuitdoppen en spuittechnieken

Met de juiste spuitdoppen en spuittechniek kan je drift reduceren. Er bestaan echter heel wat verschillen in types doppen en karakteristieken die het uiteindelijk spuitbeeld zullen bepalen.

1. Driftreducerende spuitdoppen

Met een spuitdop wordt de spuitvloeistof in kleine druppeltjes verdeeld. Daardoor is het mogelijk om de spuithoeveelheid zeer gelijkmatig over het veld te verdelen en een egale bedekking te creëren. Hoe fijner de druppeltjes, hoe gelijkmatiger de verdeling is maar ook hoe gevoeliger aan drift. Vandaar is het noodzakelijk om grovere druppels te produceren en de spuitnevel zo beperkt mogelijk te houden.

Driftreducerende spuitdoppen produceren een grover spectrum aan druppels en daardoor zijn er minder fijne druppels die wegwaaien. Hoe minder fijne druppels geproduceerd worden, hoe hoger de driftreductieklasse. 

Driftreducerende spleetdop

Driftreducerende spleetdoppen of kamerspleetdoppen hebben een extra restrictorplaatje in de dop ten opzichte van klassieke spleetdoppen. Dit plaatje zorgt voor een drukval in de dop waardoor de spuitvloeistof uiteindelijk aan een lagere druk verneveld wordt. Hierdoor vermindert het aandeel kleine en driftgevoelige druppel.

kamerspleetdop

Luchtmengdoppen

Bij de luchtmengdoppen wordt er in de vloeistofstroom doorheen de dop wat lucht aangezogen (venturi effect). Die lucht vermengt zich met de vloeistof en uiteindelijk worden grote druppels geproduceerd die vol zitten met kleine luchtbelletjes. Als deze druppel op een plant botst, dan spat deze open in heel wat kleine druppeltjes. Daardoor is er toch een egale bedekking mogelijk. Belangrijk voor een goeie werking is dat het venturi effect wel degelijk optreedt en daarvoor moeten de drukvereisten gerespecteerd worden. Enkel zo wordt de lucht voldoende vermengd met de vloeistof en is een mooi spuitbeeld mogelijk.

1. Hoge druk luchtmengdoppen

Deze doppen zijn de zogenaamde lange 'venturi' doppen en waren van de eerste driftreducerende doppen die op de markt kwamen. Bij dergelijke doppen is een minimale spuitdruk van 4 bar aanbevolen. Pas dan is er een optimale vermenging van de lucht met de vloeistof en wordt er een egaal spuitbeeld gevormd. Als dergelijke doppen aan te lage druk gespoten worden, vergroot de kans op een onregelmatig spuitbeeld en kunnen er fouten bij een bespuiting optreden. Deze doppen bereiken ook de hoogste driftreductieklasses van 90%

2. Lage druk luchtmengdoppen

Deze luchtmengdoppen hebben een optimaal drukbereik tussen 2-6 bar. Dit betekent dat ook bij vrij lage drukken het venturi effect optreedt en er dus een mooi spuitbeeld mogelijk is. Lage druk luchtmengdoppen zijn korter dan de hoge druk luchtmengdoppen en noemen we ook we de korte venturi doppen. Deze doppen hebben bij de courante groottes (ISO03-ISO05) meestal een maximale driftreductieklasse van 75%. 

Op onderstaand beeld is het spuitbeeld van de verschillende doppen te zien bij verschillende spuitvolumes en spuitdrukken. Het is duidelijk te zien dat de hoge druk luchtmengdoppen bij voldoende druk een even mooi spuitbeeld geven als de klassieke doppen. 

luchtmengdop
spuitdruk/spuitdop

Werking driftreducerende doppen

De afgelopen jaren werden heel wat proeven aangelegd om de werking van driftreducerende doppen na te gaan. Uit dit onderzoek bleek dat de verschillen tussen de doppen en zelfs tussen de verschillende driftreductieklasses niet zo groot zijn. De belangrijkste voorwaarde blijft om de dop onder de juiste omstandigheden (druk en watervolume) te gebruiken. 

Uit ervaringen van landbouwers en loonwerkers blijkt dat 90% driftreductie zelden problemen geeft. Enkel bij bespuitingen op hele kleine onkruiden zoals in de FAR behandelingen in bieten, uien en spinazie blijkt een iets fijnere druppel (en dus lagere driftreductieklasse) iets meer zekerheid te bieden.  

Kantdoppen

Een kantdop wordt gebruikt op het uiteinde van een spuitboom om het spuitbeeld langs de kant van het perceel te begrenzen. Hierdoor wordt er voorkomen dat de spuitvloeistof naast het perceel of in de bufferstrook terecht komt en wordt ook de grens van het perceel aan volle dosis behandeld. 

 

kantdop

Materiaal doppen

Bij de spuitkeuring worden doppen die meer dan 5% afwijken van de normale afgifte afgekeurd. Je kan bij de aankoop van spuitdoppen kiezen voor keramische of kunststofdoppen. In sommige gevallen worden ook doppen in roestvrijstaal aangeboden. 

Kies bij voorkeur steeds voor keramische doppen. Deze hebben de grootste slijtageweerstand en zullen dus de langste levensduur hebben. Deze zijn weliswaar iets duurder in aankoop maar hun levensduur compenseert deze hogere kostprijs ruimschoots. Je kan uiteraard ook kiezen voor doppen in roestvrijstaal of kunststof maar deze verslijten veel sneller. Hou er rekening mee dat doppen afgekeurd worden op de keuring als ze meer dan 5% afwijken van de standaard. 

Driftreducerende technieken

Naast driftreducerende doppen zijn er ook enkele spuittechnieken erkend om drift te reduceren:

1. Luchtondersteuning

Met luchtondersteuning worden de vloeistofdruppeltjes in het gewas geblazen. Daarvoor hangt een luchtzak of luchtbalk over de spuitboom. Door de geforceerde luchtstroom hebben de fijne druppeltjes geen tijd om weg te waaien en veroorzaken ze geen drift. Luchtondersteuning krijgt in Vlaanderen een driftreductieklasse van 75%.

2. Afgeschermde spuitboom

Door de spuitdoppen af te schermen met een doek of een plaat wordt voorkomen dat wind of turbulentie op de druppeltjes kunnen inspelen. In combinatie met een verlaagde spuitboom is een afgeschermde spuitboom goed voor een driftreductie van 50%

3. Rijen- en/of beddenspuit

Door enkel de rij of het teeltbed te spuiten kan er heel wat middel bespaard worden per ha. Een gerichte afstelling brengt het product dus precies waar het hoort. Een rijen- of beddenspuit krijgt een driftreductieklasse van 75%. Als deze spuit nog eens is afgedekt met een doek of spuitkap dan krijgt deze een driftreductie van 90% 

 

Erkende driftreducerende doppen?

Benieuwd welke driftreductieklasse jouw dop heeft of wil je graag een nieuwe doppenset aankopen?
Bekijk dan eerst de lijst met erkende doppen op Fytoweb

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.