Irrigatiebekken/open put

KRATOS wateradvies: wat houdt dit in?

Waterstromen op bedrijfsniveau optimaliseren dankzij gratis KRATOS-advies

Dankzij de PDPO III-maatregel kan je als land- of tuinbouwer gratis advies inwinnen over waterbronnen en het waterbeheer op jouw bedrijf.
Dankzij de PDPO III-maatregel kan je als land- of tuinbouwer gratis advies inwinnen over waterbronnen en het waterbeheer op jouw bedrijf.

Voldoende water van een goeie kwaliteit is op ieder landbouwbedrijf een van de belangrijke uitdagingen. Met het gratis KRATOS-advies water worden zowel de waterbronnen als het afvalwaterbeheer op je bedrijf onder de loop genomen.

Een KRATOS-advies water bestaat uit twee delen: 

 • Waterwetgeving 
 • Wateraudit (optie) 

 

Waterwetgeving 

Bij de start van een KRATOS-advies water bekijken we samen in welke mate alle watergerelateerde wetgeving wordt toegepast op je bedrijf. Aan de hand van een checklist bekijken we de wettelijke verplichtingen en formuleren waar nodig verbeterpunten. Indien mogelijk stellen we ook een oplossing naar voor. Zo bekijken we bijvoorbeeld samen of de grondwaterwinning op je bedrijf correct is vergund en of alle voorwaarden die opgenomen zijn in je vergunning gekend zijn. We bekijken ook de wettelijke eisen rond het geproduceerde afvalwater op je bedrijf en geven tips mee. 

Ook wie uitbreidingsplannen heeft, haalt voordelen uit een KRATOS-advies water. Vaak is dit namelijk de ideale gelegenheid om eens de volledige waterkaart (bevoorrading en afvalwater) kritisch te bekijken en eventuele aanpassingen mee te nemen in de plannen. Op deze manier proberen we samen de waterblindheid op je bedrijf te doorbreken.  

Optie “Wateraudit” 

Je vraagt KRATOS-advies aan via het e-loket. Bij die aanvraag kan je de optie “wateraudit” selecteren. Binnen de wateraudit berekenen we de theoretische waterbehoefte van het bedrijf en toetsen dit af aan de effectieve verbruiken op vandaag. Zo krijg je een goed beeld of de waterverbruiken op je bedrijf in de lijn van de verwachtingen liggen. Is dit niet zo, dan zoeken we samen naar de oorzaken. 

Aanvullend bekijken we mogelijke alternatieve waterbronnen. Wat is er mogelijk met regenwater? Hoe behandel ik dat water uit die open put het best om het zonder problemen te kunnen inzetten op het bedrijf? Bij de Wateraudit hoort ook een kosten-batenanalyse, zodat je met kennis van zaken de afweging kan maken welke alternatieve waterbron het meest economisch haalbaar is op jouw bedrijf. 

 

Ik had op mijn varkensbedrijf voldoende drinkwater maar wou de financiële afweging maken tussen behandeld openputwater of de investering in een alternatieve waterbron. Was dieptedrainage voor mij de geschikte alternatieve waterbron?  Door de kosten-batenanalyse van beide scenario's kan ik de afweging maken voor mijn bedrijf.

Varkenshouder Poperinge

Een ecologisch waterbekken bevat zowel ondergedoken waterplanten, drijvende waterplanten als oeverplanten.

Overtuigd? Vraag jouw KRATOS-advies aan!

Volg onderstaande stappen:

 • STAP 1

  Vraag het advies aan via het e-loket op www.landbouwvlaanderen.be. Selecteer ‘Inagro’ bij ‘Ik kies zelf één of meerdere adviesdiensten’. 

 • STAP 2

   Het departement Landbouw en Visserij bezorgt jouw aanvraag aan de geselecteerde adviesdienst ’Inagro’. De adviseur maakt een afspraak voor een bezoek op jouw bedrijf. 

 • STAP 3

  Tijdens een bezoek bekijkt de adviseur samen met jou de mogelijkheden op jouw bedrijf. 

 • STAP 4

   In het adviesrapport dat je na het bezoek ontvangt, kan je het advies nog eens nalezen.

KRATOS Wateradvies aanvragen

Een Kratos-advies kan je helpen met het hervergunnen van je diepe grondwaterwinning.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.