Waterbehandeling

Hoe behandel je water met een afwijkende kwaliteit?

Voldoet de kwaliteit van een waterbron niet aan de eisen? Dan kan je enkele maatregelen nemen. We zetten ze op een rijtje.
Om de waterkwaliteit van een alternatieve waterbron te kennen, laat je een waterstaal analyseren. Enkele dagen later krijg je het analyserapport in de bus. En wat blijkt? Eén of meerdere van de geanalyseerde parameters voldoen niet aan de kwaliteitseisen. Logischerwijs vraag je je dan af of er een behandeling mogelijk is. De watertool geeft je het antwoord.

De watertool, eerste hulp bij afwijkende waterkwaliteit

Als lid van Inagro krijg je je analyserapporten ook toegestuurd in Mijn bedrijf. Ga je in ‘Mijn bedrijf’ naar je analyserapport, dan vind je bij je wateranalyses een bijlage. Klik deze open om de wateranalyses van het specifieke waterstaal te zien in ‘De watertool’. Je kiest de referentiewaarden waar je het analyseresultaat aan wil toetsen. Net zoals in het meegestuurde beoordelingsrapport gebeurt de vergelijking. De achtergrond van de waarde kleurt groen, rood of geel:

  • Groen wil zeggen dat deze parameter geanalyseerd werd en dat de kwaliteitseisen gehaald worden.
  • Rood wil zeggen dat deze parameter geanalyseerd werd en dat de kwaliteitseisen niet gehaald worden.
  • Geel wil zeggen dat er voor deze kwaliteitsparameter referentiewaarden bestaan, maar dat er geen analyseresultaat beschikbaar is.

Voor die parameters waarvan de achtergrondkleur rood kleurt kan je via de knop ‘technieken opsporen’ een nieuw tabblad oproepen. Op dit tabblad vind je meer info over de oorzaak en gevolgen van te hoge waarden voor deze specifieke parameter. 

Mogelijke waterbehandelingstechnieken

In de kolom ‘bruikbare technieken’ staan de waterbehandelingstechieken opgesomd die je kan inzetten om de afwijkende parameter in orde te krijgen. Bij een techniekscore ‘100’ zijn op basis van de geanalyseerde parameters geen afwijkende omstandigheden bekend waardoor het toepassen van deze techniek kan falen. Is de techniekscore lager dan ‘100’, dan lees je onder ‘opmerkingen’ welke andere gekende parameters de inzet van de techniek kunnen ondermijnen. Klik je door op een techniek, dan krijg je:

  • Meer informatie over hoe de techniek werkt.
  • Een indicatieve kostprijs voor deze techniek.
  • Andere parameters die ook door deze techniek kunnen behandeld worden.
  • Een niet-limitatieve lijst van leveranciers van die specifieke techniek.
Waterbehandeling

Meer weten?

Je kan hier doorklikken naar de pagina van de watertool.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.