begrazen

Bedrijfsbegeleiding biologisch melkvee

De interesse naar biologische melkveehouderij neemt toe. De basis voor deze biologische bedrijfsvoering is de bodem.

Om kwalitatief en voldoende voer te oogsten zonder gebruik te maken van kunstmest of gewasbeschermingsmiddelen is bodemvruchtbaarheid en een actief bodemleven prioritair.
Daarbij is klaver de motor van het bedrijf wegens de eigenschappen om zelf stikstof te fixeren in de bodem.

klaver

Ga tijdig van start

Probeer zoveel mogelijk info te verzamelen. Is er voldoende grond op het bedrijf of is een samenwerking met biologische akkerbouwers een optie?

Vergeet daarbij zeker ook niet de afzet van de biologische melk. Informeer tijdig bij de huidige melkafnemer naar je plannen en ga ook bij andere afnemers de mogelijkheden na:

  • Wanneer kan geleverd worden?
  • Zijn er wachtlijsten? 
biologische melkveehouderij

Omschakelen?

Omschakelen naar een biologische bedrijfsvoering gebeurt best doordacht. Tijdens de omschakelperiode moeten de regels voor biologische productie worden toegepast zonder dat deze aan een bio-prijs verkocht kunnen worden. Krachtvoer gaat 1,7 – 2 keer zoveel kosten als gangbaar krachtvoer.

Omschakelen naar bio gaat in principe over een periode van 24 maanden maar voor melkveehouderij is een gefaseerde omschakeling mogelijk waardoor deze naar 15 maanden gebracht kan worden. De meest geschikte periode lijkt in april met het indienen van de verzamelaanvraag. 12 maanden na het aanmelden van de percelen kan gestart worden met de omschakeling van de dieren gedurende 6 maanden.

Ondersteuning

Via het subsidiesysteem van Kratos is ondersteuning mogelijk bij het inwinnen van advies over omschakelen.
Eenmaal de stap naar bio gezet, wordt bedrijfsbegeleiding voor biologische melkveehouderij ondersteund binnen Kratos. Daarbij komen zowel aspecten rond teelten en veehouderij aanbod. 

biologische melkveehouderij

Interesse naar biologische melkveehouderij neemt toe

Zou ook jij graag wat meer info hebben over biologische melkveehouderij?
Of wil je graag begeleiding bij het omschakelen?

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.