Advies

Bedrijfsadvisering bemesting

Overloop samen met je adviseur de bemesting op je bedrijf en sta stil bij de dingen die voor jou belangrijk zijn. Grondanalyses, keuze van groenbemesters, mestwetgeving,… horen hier ook bij. Tijdens het gesprek krijg je dan ook heel wat tips en tricks.
Samen met een adviseur overloop je de bemesting op je bedrijf. Je bespreekt grondanalyses, de keuze van groenbemesters, mestwetgeving,… Met tal van praktische tips en tricks om je bedrijfsvoering te optimaliseren.

Gewassen produceren met goede opbrengsten, een goede kwaliteit en de noodzakelijke zorg voor het milieu vraagt een beredeneerde aanpak. Meststoffen zijn hierbij een belangrijke factor en een grote kost op jouw landbouwbedrijf. Tegelijk is bemesten volgens de huidige (vaak veranderende) wetgeving niet eenvoudig. 

Via Inagro’s adviesdienst ‘Bedrijfsadvies Bemesting’ helpen we je om de voordelen van een beredeneerde bemesting te verzilveren, een win-winsituatie voor jou en je nitraatresidu. Heb je moeite om inzicht te krijgen in de wettelijke verplichtingen? Heb je nood aan wat extra uitleg bij jouw bodemanalyses? Of heb je vragen over jouw bemestingsgewoontes? Vraag ‘Bedrijfsadvies Bemesting’ aan!  

Door samen mijn analyseresultaten te bekijken kan ik nu de cijfers beter interpreteren. 

Een landbouwer

Advies ten velde

Waarbij kunnen we jou helpen?

 • Jouw 4 J's

  Het 4J-principe staat voor bemesten met de juiste dosis van de juiste soort meststoffen op het juiste moment volgens de juiste bemestingstechniek. Wat dat concreet inhoudt voor jouw bedrijf, zoeken we samen uit. Daarvoor doen we een beroep op onze jarenlange praktijkervaring en recente veldproeven. Zo stemmen we jouw bemesting af op de gewasbehoefte, met een minimaal verlies aan meststoffen. 

 • Eerste hulp bij grondanalyses

  Een grondanalyse helpt je om de juiste dosis van de juiste mestsoort op het juiste moment toe te dienen. Maar mogelijks roepen grondanalyses vragen bij je op, zoals…

  • Welke analyses zijn er allemaal?
  • Welke analyses moet ik wettelijk laten uitvoeren en wanneer?
  • Hoe moet ik de grondanalyses aanmelden via het Mestbankloket?
  • Hoe ga ik met de resultaten aan de slag op mijn bedrijf?  

   
  Tijdens individuele gesprekken beantwoorden we je vragen. Zo kies je de juiste analyses op het juiste moment en conform het wetgevende kader. Bovendien leer je de analyses te gebruiken om jouw bemesting te verbeteren. We bekijken de verschillende gewassen, het gebruik van eigen mest en geven we advies over hoeveel en welk type kunstmest nodig is om de behoefte verder aan te vullen.
   

 • Wegwijs in het MAP

  Het Bedrijfsadvies Bemesting maakt je wegwijs in de mestwetgeving. De vele regels en verplichte deadlines bij het MAP maken het huidige MestActiePlan niet eenvoudig. Tijdens een bedrijfsbezoek geven we een overzicht van de verplichtingen:

  • Wanneer mag ik welk type mest toedienen en aan welke dosis?
  • Hoe zit het kunstmestregister in elkaar?
  • Hoeveel vanggewas moet ik inzaaien?
  • Wanneer moet de mest met AGR-GPS worden uitgevoerd?

   
  Tijdig over een dergelijk overzicht beschikken, is zeker aangewezen. Zo heeft het verplicht areaal vanggewassen invloed op de teeltkeuze en heeft een burenregeling soms gevolgen voor de keuze van mestsamenstelling (analyse van forfait) of de AGR-GPS-verplichting.

Wat houdt het Bedrijfsadvies Bemesting in?

In het Bedrijfsadvies Bemesting is een bezoek aan jouw bedrijf voorzien. Daarbij overloopt een adviseur alle bovenstaande aspecten van bemesting met jou. Nadien kan je vragen stellen aan de adviseur via telefoon, e-mail, video-overleg of in Inagro.

Wat is de kostprijs?

 • West-Vlaamse land- en tuinbouwers betalen € 350 (excl. btw).
 • OPTIONEEL: voor eventuele bijkomende plaatsbezoeken en adviesuren betaal je € 97/u (excl. btw).

 Wil je ons Bedrijfsadvies Bemesting inwinnen?

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.