Gesloten meerlagenteelt in container

Vertical farming

Vertical farming of verticale tuinbouw is een innovatieve methode om te telen in verticaal gestapelde lagen, vaak in gecontroleerde binnenomgevingen. Inagro beschikt over twee gesloten vertical farms. In 2024 wordt er nog een extra verticaal teeltsysteem gebouwd. Dat zal bestaan uit drie torens van 10 meter met 18 bewegende tafels per toren. Het systeem wordt opgesteld in de gevelserre van Agrotopia en zal, in tegenstelling tot indoor meerlagensystemen, gebruik maken van natuurlijk zonlicht.

Snel ontwikkelende innovatie

Een snel ontwikkelende innovatie is telen in meerdere, gestapelde lagen. De lagen bestaan meestal uit trays of goten, en bevatten geen grond. In plaats daarvan worden ze gevoed met voedzame wateroplossingen, wat zorgt voor een efficiënt gebruik van middelen zoals water en ruimte. LED-verlichtingssystemen worden gebruikt om het nodige licht voor fotosynthese te leveren. Omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en luchtstroom worden zorgvuldig gecontroleerd om de groei van planten te optimaliseren. Op deze manier wordt de omgeving van de planten volledig gecontroleerd.

Gesloten meerlagenteelt in container

Op vandaag zijn er nog steeds heel wat openstaande vragen met betrekking tot vertical farming. Denk aan de invloed van de lichtkleur, de lichtintensiteit en de warmte van de ledverlichting op de groei van het gewas en de ziekteresistentie. Een egaal klimaat creëren in alle lagen is dan ook een grote uitdaging. Vertical farming mag dan wel weinig water vergen, het energieverbruik blijft een van de grootste uitdagingen.

De voor- en nadelen van vertical farming

 • Vertical farming biedt verschillende potentiële voordelen:

  • Verhoogde gewasopbrengsten per m² door efficiënter ruimtegebruik en optimale groeiomstandigheden.
  • Verminderd watergebruik dankzij recycleren  in hydrocultuursystemen.
  • Continue productie het hele jaar door, ongeacht seizoensveranderingen of weersomstandigheden.
  • Minder behoefte aan gewasbeschermingsmiddelen door het gesloten systeem.
  • Mogelijkheid tot de integratie in stedelijke en/of industriële omgevingen wat dan op zijn beurt gekoppeld kan worden aan energie- en waterstromen van omliggende bedrijven.
  • Volledige controle over de omgeving, in tegenstelling tot traditionele (glas)tuinbouw die afhankelijk is van de weersomstandigheden.
 • Anderzijds roept vertical farming toch ook vragen op:

  • Het systeem vraagt hoge initiële investeringskosten vanwege gespecialiseerde apparatuur zoals LED-verlichting, klimaatregeling en irrigatiesystemen.
  • Het energieverbruik is aanzienlijk door kunstmatige verlichting en klimaatregeling, wat resulteert in hogere operationele kosten.
  • De hoge controleerbaarheid vereist ook sterk technische profielen.

Indoor vertical farms in Inagro

In Inagro beschikken we over twee indoor vertical farms

De teeltrekken bestaan uit meerdere lagen hydroteelt met ledbelichting. De cel is door middel van isolatiepanelen volledig afgesloten van de buitenwereld, zodat we alle groeifactoren (klimaat, licht, water, voeding) kunnen regelen. Zo kunnen we de groei van planten volledig sturen en het jaarrond eenzelfde plantkwaliteit afleveren.

Een isolerende omhulling zorgt voor een degelijke afsluiting van uitwendige invloeden. Door koeling en verwarming, gecombineerd met vochtregeling, is perfecte klimaatregeling mogelijk. Dynamische ledbelichting laat ook regeling toe van spectrum en intensiteit van het licht. Deze afdeling laat onderzoek toe naar de mogelijkheden van meerlagige teeltsystemen als productie-eenheid, maar ook naar invloeden van de verschillende factoren op de ontwikkeling van de plant. 

Een innovatieve installatie voor meerlagenteelt

In 2024 bouwen we, samen met Urban Crop Solutions, een innovatieve verticale teeltinstallatie in de gevelserre van Agrotopia. Het verticaal teeltsysteem zal bestaan uit drie torens van 10 meter met 18 bewegende tafels per toren. Dit nieuwe teeltsysteem exploreert meerlagig ruimtegebruik in de serre en is ontworpen om maximaal te profiteren van natuurlijk zonlicht. Om indien nodig extra licht toe te voegen, zijn de torens uitgerust met dynamische belichting. De plantontwikkeling kan beïnvloed worden door het lichtspectrum van de ledverlichting bij te sturen. Ook kunnen we door de rotatiesnelheid aan te passen, efficiënt gebruik maken van de verticale temperatuurs- en licht gradiënten. Zo worden de voordelen van een serre gecombineerd met de precisie van een gesloten systeem, wat resulteert in een innovatieve en duurzame teeltomgeving met maximale flexibiliteit. 

Voor de ontwikkeling van deze infrastructuur kan Inagro rekenen op de steun van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) van VLAIO: het Agentschap Innoveren & Ondernemen. Het PIO creëert via innovatieve overheidsopdrachten extra mogelijkheden om, samen met ondernemingen en onderzoekscentra, de werking van de Vlaamse publieke sector te vernieuwen en innovatieve antwoorden te bieden op tal van maatschappelijke uitdagingen.

vlaio urban crop solutions banner

Wil je meer weten over ons onderzoek naar vertical farming?

Neem contact op met één van onze onderzoekers.