ventje denkt na

Welke steunmaatregelen zijn er voor pocketvergisting?

Subsidies vormen bij pocketvergisting een fikse inkomstenbron. Afhankelijk van je situatie kan je een beroep doen op diverse steunmogelijkheden. Vraag ze zeker tijdig aan.

Er zijn twee types steun: enerzijds investeringssteun die eenmalig (bv. bij het begin van het project) wordt uitbetaald en anderzijds operationele steun die je op regelmatige basis ontvangt.

Operationele steun

Als je installatie een vermogen heeft groter dan 10 kW kan je een beroep doen op warmte-krachtcertificaten en groenestroomcertificaten. 
Het investeringsjaar en de efficiëntie van de motor bepalen mee het bedrag dat je ontvangt. Zowel groenestroom- als warmte-krachtcertificaten kan je aanvragen bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).

Ventje zit op centen

Investeringssteun

Qua investeringssteun onderscheiden we volgende mogelijkheden:

  • VEKA-investeringssteun (voor micro-WKK): installaties met een vermogen kleiner dan of gelijk aan 10 kW krijgen bij aankoop van een nieuwe installatie een eenmalige steun. De maximumsteun bedraagt €4.700 euro/kWel. Ook deze steun vraag je aan bij VEKA.
  • VLIF-steun is er niet voor de pocketvergister zelf, maar wel voor randinfrastructuur als je een pocketvergister installeert. Zo kan je steun bekomen voor de tussentijdse mestopslag, pompen en piping, digestaatopslag, verse mestafvoer, … Het percentage steun op de investering is afhankelijk van of jouw project hoort tot een verbouwing (40%) of nieuwbouw van een stal (30%). Jonge landbouwers kunnen 10% extra steun bekomen.
  • De investeringsaftrek is een aftrek op de belastbare winst en geldt voor alle landbouwbedrijven (ook nijverheid en handel) bestuurd door een natuurlijke of rechtspersoon. Voor energiebesparende investeringen kan die aftrek worden verhoogd. Opgelet: voor kleine vennootschappen en kmo’s kan de algemene investeringsaftrek van investeringen sommige jaren groter zijn dan die van energiebesparende maatregelen.   

Wil je meer informatie?

Raadpleeg onze brochure of de websites van de steunverlenende organisaties.
Heb je vragen? Consulteer één van onze adviseurs. 

Wist je dat?

Wist je dat groenestroom- en warmte-krachtcertificaten bij veel installaties ruim de helft van het jaarlijks inkomen vormen dat je haalt uit de installatie? Het is dus belangrijk deze steun tijdig aan te vragen indien ze voor jou van toepassing is!

Als je al zonnepanelen hebt liggen en daarbij beroep doet op het terugdraaiende teller-principe is het opletten als je ook nog een pocketvergister wil bijplaatsen. Als dat op hetzelfde aansluitadres gebeurt, verlies je namelijk de inkomsten die je verkrijgt dankzij het terugdraaiende teller-principe.

Inès Verleden

Biogasinstallatie