foto haas in grasland

Wat kan ik doen tegen wilde dieren die schade veroorzaken aan mijn teelten?

Wat kan ik doen tegen wilde dieren die schade veroorzaken aan mijn gewassen of teelten?

Schade door wilde dieren

Wilde dieren kunnen heel wat schade aan je teelten veroorzaken. Het is soms niet evident om te weten wat je kan en vooral mag doen. Op deze pagina behandelen we schade door duiven, ganzen, kraaiachtigen, hazen of konijnen. Onderstaande tabel geeft je overzichtelijk weer welke afweermaatregelen in aanmerking komen.

Basisprincipe: Afweren is altijd verplicht 

Tabel afweermaatregelen per soort

Wildsoort
Maatregel

Duiven
(houtduif, Turkse tortel, stadsduif, holenduif)

Ganzen
(Canadese gans, grauwe gans, brandgans, kleine rietgans, kolgans)

Kraaiachtigen
(kauw, roek, ekster, kraai, gaai)

Hazen, Konijnen

 

 
   

Bewegende pop

1/ 4ha

   

Afdekken, overkappen, overdekken

 

 

   

Omheining

 

 

 

min 50 cm hoog
max 5 cm maaswijdte
min 1 mm draaddikte of kippengaas
optioneel 15 cm ingegraven

   

Gaskanon

1/ 10ha

 

   

Geluidssysteem met afschrikkende geluiden

1/ 4ha

 

   

Heliumballonnen

1/ 4ha

 

   

Imitatieroofvogel of andere namaak vogels

1/ 2ha

 

   

Plaatsen van poppen

1/ ha

 

   

Vlaggen , ballonnen en linten

10/ ha

 

   

Schrik- en trillinten

over het hele perceel met maximale tussenafstand van 1 m

 

   

Boombescherming
(plantenkokers)

 

 

 

min 50 cm hoog
max 2,5 cm maaswijdte
min 1 mm draaddikte

   

Het Agentschap voor Natuur en Bos biedt je nuttige info per soort

Lees hier over specifieke soorten die wildschade veroorzaken.
 • Schade door houtduiven

  Er bestaat gelukkig een hele reeks maatregelen om duiven bij je teelten vandaan te houden. Via deze link vind je een overzicht van de preventieve basismaatregelen die je kan nemen om schade door duiven aan gewassen, teelten en gebouwen te voorkomen.

 • Schade door ganzen

  Zowel tijdens de zomer als in de winter kunnen ganzen graslanden en akkerbouwgewassen belagen. Via deze link vind je een overzicht van wat je kan doen om schade door ganzen te voorkomen. 

 • Schade door hazen en konijnen

  Om aanspraak te maken op een schadevergoeding, moeten de konijnen en hazen afkomstig zijn uit een natuurterrein, in beheer bij de Vlaamse overheid of een erkende terreinbeherende vereniging, waarin de soort niet bejaagbaar is en ook niet bestreden mag worden. Bij schade door konijnen moest je indien mogelijk overgaan tot bijzondere jacht en/of bestrijding. Verder moet je de schade kunnen bewijzen en eerst minstens één preventieve basismaatregel genomen hebben. Via deze link vind je de nodige informatie. 

 • Schade door kraaiachtigen

  De kraai, roek, kauw, ekster en gaai lusten alles. Pas bezaaide akkers, rijpe maïskolven en boomgaarden vol rijp fruit vormen een feesttafel voor deze vogelsoorten. Heel wat maatregelen helpen je om kraaiachtigen bij je oogst vandaan te houden. Via deze link vind je een overzicht van de preventieve basismaatregelen die je kunt nemen om schade door kraaiachtigen aan teelten, gewassen en andere goederen te voorkomen. Extra maatregelen kunnen het effect van je inspanningen versterken.

Overlast & schade

Het Agentschap voor Natuur en Bos biedt je de meest recente informatie over wild en wildschade in Vlaanderen. Alle informatie is te vinden in de brochure 'De natuur als goede buur: (samen)leven met wilde dieren, hoe doe je dat?'.

 

Wat als afweren niet helpt?

Wanneer mag je dieren bestrijden en bejagen?

Soms bieden alle mogelijke, niet-dodelijke maatregelen onvoldoende bescherming tegen schade door vogels en zoogdieren. Indien mogelijk, kan je overgaan tot bestrijding of bijzondere jacht.

Met bestrijding onderneem je stappen nadat je al schade leed. Bijzondere jacht heeft als doel schade te voorkomen. Beide zijn gebonden aan strenge regels. Je kan niet elke soort bejagen of bestrijden. Bovendien moet je in de meeste gevallen de nodige maatregelen genomen hebben om de schade te voorkomen, voor je overgaat tot deze methodes.

 • kauw op grasland

  Bijzondere jacht

  Jagen mag enkel op bepaalde soorten en in de daaraan verbonden periodes. Indien de wettelijke afweermaatregelen niet helpen kan hierop een uitzondering bekomen worden. Bijzondere jacht is een uitbreiding van de gewone jacht. Het is in bepaalde situaties toegelaten om buiten het seizoen een bepaalde wildsoort te bejagen, met als enig doel een eigendom voor schade te behoeden. Om over te gaan tot bijzondere jacht moet je in het bezit zijn van een jachtverlof en geldig jachtplan. 

  De jachtrechthouder van het desbetreffende perceel moet hiertoe een aanvraag indienen bij het Agentschap voor Natuur en Bos. 

   

 • foto haas in grasland

  Bestrijding

  Als er geen andere oplossing bestaat, kan overgegaan worden op bestrijding van de dieren. Bestrijding houdt in dat je dieren verjaagt van de plaats waar ze schade veroorzaakten of doodt om verdere schade te voorkomen.

  Gedetailleerde informatie en meldingsformulieren vind je op www.natuurenbos.be/wildbeheer.

De regelgeving rond wildafweer in Vlaanderen is vrij complex

Informeer je goed vooraleer je tot actie overgaat. Gedetailleerde informatie en meldingsformulieren vind je vlot terug op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos.