Bedrijfsontwikkeling

Toekomstgerichte bedrijfsontwikkeling

Tips voor je (ver)bouwplannen

Bedrijfskeuzes die je op korte termijn maakt, bepalen wat op lange termijn wel of niet kan. Neem je tijd voor een toekomstgerichte analyse en overweeg diverse scenario’s. Een efficiënte bedrijfsvoering, wetgeving, de plaats in het landschap bepalen de mogelijkheden. Onze tips helpen je met kennis van zaken te plannen.

Wil je je bedrijf verder optimaliseren, overzie dan het hele plaatje: efficiënte looplijnen, slimme inplanting, aandacht voor materialen- en kleurenkeuze. Hou rekening met onderstaande tips en maakt slimme keuzes voor de toekomst van je bedrijf.  

Toekomstgericht plannen …

Verschillende factoren bepalen de uitwerking van een nieuw gebouw. Denk bijvoorbeeld aan de functionele inplanting en de esthetiek. Bij de functionele inplanting houden we rekening met de bestaande bedrijfsgebouwen én de toekomstplannen of mogelijkheden op het bedrijf. Een goed geordend en praktisch bedrijf helpt je om de efficiëntie te verhogen en dus tijds- en financiële winst te boeken. Aandacht besteden aan de esthetiek bevordert dan weer de integratie van het bedrijf in het landschap. 

Erfordening en looplijnen

Aandacht voor erfordening en looplijnen zorgt voor een functioneel, geordend en logisch bedrijf.

  • Functionele aspecten en erfordening bepalen sterk de inplantingsplaats van gebouwen. Een geordende inplanting van de vormen zorgt voor rust, evenwicht en samenhorigheid van de gebouwen op het bedrijf. 
  • Een compact bedrijf verkleint ook de loopafstanden van de landbouwer. Looplijnen zijn zo kort mogelijk. Vuile wegen blijven beperkt en kruisen de propere verharding bij voorkeur niet. 
  • De bedrijfsingang en toegang tot de woning scheiden is ook een goed uitgangspunt. 

Erfordening en looplijnen: een uitgewerkt voorbeeld.

De uitbreiding van een melkveestapel (nieuwe melkveestal, bovengrondse mestopslag, extra sleufsilo's) kan op verschillende manier aangepakt worden. 
(Klik op de afbeelding om die groter te maken.) 

Aandacht voor wetgeving ruimtelijke ordening

Bouwplannen vragen meestal een vergunningsaanvraag en hebben impact op wetgeving inzake ruimtelijke ordening, milieu, omgeving, … Goed overwogen keuzes rond inplanting, kleur- en materiaalkeuzes dragen bij aan een goed onderbouwd dossier! Informeer je goed bij de bevoegde overheden en studiebureau naar nodige formaliteiten.

Vormgeving van de gebouwen

Om je bedrijf te integreren in het landschap houden we ook rekening met de esthetiek.

Doorbreek de grootschaligheid en saaiheid van bedrijfsgebouwen door de vormgeving van het gebouw aan te passen. Eenvoudige ingrepen kunnen vaak leiden tot een optische verkleining van het bouwvolume in de omgeving. De toepassing ervan verschilt uiteraard van bedrijf tot bedrijf en is afhankelijk van de functies van de gebouwen.

Hieronder kun je een aantal suggesties bekijken.

Doorbreek een lang gebouw door de daklijn te laten verspringen.

verspringende daklijn

Maak je zijgevel asymmetrisch. Verschuif de nok van het dak uit het midden van de zijgevel en maak de zijde naar het open landschap zo laag mogelijk.

asymmetrische zijgevel

Gebruik een gelijke dakhelling in de verschillende gebouwen om de rust te behouden. Doorbreek de eentonigheid door de gevellijn te laten verspringen.

gelijke dakhellling

Gebruik twee verschillende materialen in de gevel om de grootte van het gebouw te doorbreken. Kies voor donkere materialen bovenaan en lichte materialen onderaan om het gebouw optisch te verkleinen.

verschillende gevelmaterialen

Een donkere dakstructuur zorgt voor een optische verkleining van het bouwvolume. Een gelijke kleur op de verschillende daken en gevels brengt rust en zorgt voor eenheid.

gebruik van kleuren in daken en gevels

Inagro denkt met je mee!

Wist je dat Inagro gratis trajectbegeleiding aanbiedt voor jouw vergunningsdossier? We geven aan wat wel en wat niet mag naast een overzicht van de noodzakelijke elementen in de vergunningsaanvraag. Vraag een gratis advies bedrijfsontwikkeling aan en een adviseur plaatst je korte termijn bouwplannen in een lange termijn strategie.

Interessante publicaties

Op zoek naar meer details en inspiratie? Verken volgende suggesties:
  • Brochure Agrarische architectuur

    Deze leidraad beschrijft kwaliteitsvolle agrarische architectuur voor land- en tuinbouwbedrijven.

  • Brochure bedrijfsintegratie

    Een wisselwerking tussen land- en tuinbouwbedrijven en hun omgeving: talrijke foto’s illustreren hoe bedrijfsintegratie via agrarische architectuur en beplanting mogelijk is zonder afbreuk te doen een efficiënte bedrijfsvoering.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.