Demoperceel agronatuur overzicht

Controle van de bufferstroken op het terrein

Controles op het naleven van deze regels worden uitgevoerd door de VLM en de natuurinspectie.

Controles

Controles op het naleven van deze regels worden uitgevoerd door de VLM en de natuurinspectie. Tevens zijn de regels rond het aanhouden van de 1-meter teeltvrije zone opgenomen in de regelgeving van Vegaplan. Let op: het toezicht wordt verstrengd. Controleer dus zeker of je de regelgeving goed naleeft.

Waar de wetgeving geldt op alle oppervlaktewaterlichamen zijn de controles op het terrein beperkt tot de oppervlaktewater-lichamen die zijn ingetekend op de fotoplannen van de verzamelaanvraag. Twee kleuren zijn er te onderscheiden naar oppervlaktewater-lichamen toe:

  1. Langs de paars/roze ingekleurde oppervlaktewater-lichamen wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van de 1-meter teeltvrije zone
  2. Langs de blauw ingekleurde oppervlaktewater-lichamen wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van de 1-meter teeltvrije zone en de 5-meterbemestingsvrije zone.
Controle bufferstroken

Langs de paars ingekleurde oppervlaktelichamen wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van de 1-meter teeltvrije zone.

Langs de blauw ingekleurde oppervlaktelichamen wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van de 1-meter teeltvrije zone en de 5-meter bemestingsvrije zone.

water_legende

Wat met controles binnen Vegaplan?

Wat betreft de invoering van de 1-meter teeltvrije zone (eis 4.3.24*D/I) dient de onafhankelijke controle instantie (OCI) minstens 1 perceel ter plaatse te controleren, ongeacht of dit perceel aangrenzend aan de onderneming gelegen is of niet. Indien een non-conformiteit wordt vastgesteld, is de corrigerende maatregel het verwijderen van de aanwezige teelt in die strook. De landbouwer stuurt daarvan bewijs via foto’s naar de OCI, ten laatste 1 maand na de vaststelling.

De teeltvrije zone geldt voor alle waterlopen die paars of blauw gekleurd zijn op de verzamelaanvraag en enkel voor percelen waarop de hoofdteelt na 1 september 2018 werd ingezaaid. Wanneer de non-conformiteit niet wordt opgelost binnen de vooropgestelde termijn, kan de OCI het Vegaplan-certificaat niet uitreiken.

Meer info?

Heb je nog vragen over de controle van de bufferstroken?

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.