Tomaten in serre

Sterke link met de telers

De brede land- en tuinbouwsector – van toeleverancier over producent tot afnemer – doet een beroep op Inagro voor onderzoek en advies. Het praktijkgerichte onderzoek start vanuit een solide wetenschappelijke basis én interactie met de telers.

Glasheldere oplossingen voor de praktijk

Met een brede interesse in diverse teelten en een neus voor innovatie voeren we al meer dan veertig jaar onderzoek uit in teelten onder afdekking. In de dakserre Agrotopia staan vruchtgroenten en bladgewassen in hydrocultuur centraal. Op de site in Beitem zetten we het onderzoek naar grondgebonden glastuinbouw verder, met aandacht voor diversificatie. Met jarenlange ervaring in glastuinbouw lossen we concrete vragen van telers op. Via advies en diensten brengen we die kennis tot bij de telers.

Telers betrekken via cocreatie

In Agrotopia hebben we de ambitie om innovatieve technologieën te ontwikkelen en te verbeteren via gebruikersgerichte cocreatie in een realistische context. We betrekken telers en andere stakeholders dan ook van meet af aan actief bij een innovatieproces. Zo stemmen we innovatie meteen af op de doelgroep.

Cocreatietraject glastuinbouw

Advies (op maat) als belangrijke output

Tuinbouwers zijn op zoek naar gespecialiseerde kennis op maat van hun bedrijf. Onze kennis en expertise delen met die doelgroep is onze belangrijkste missie. Onze experts zijn onafhankelijk, staan dicht bij de praktijk en leveren maatwerk. Onze onderzoekers en adviseurs staan met beide voeten in het veld, want het finale doel is tuinbouwers het juiste advies, zinvolle dienstverlening en bruikbare oplossingen te bieden. We trachten toegankelijk te zijn voor elke tuinbouwer, ongeacht het bedrijfstype, de bedrijfsgrootte of de keuze van afzetkanaal.

Telers en adviseur beoordelen slakrop in serre

Ben je tuinbouwer en wil je ons advies inwinnen?

Met jarenlange ervaring in glastuinbouw lossen we concrete vragen van telers op. Via advies en diensten brengen we die kennis tot bij jou.