Rassenkeuze bij biologische groenten in openlucht

Bio prei

Op het proefbedrijf voor biologische teelt van Inagro leggen we rassenproeven aan waarbij het biologisch rassenaanbod vergeleken met gangbare referentierassen.