spoelplaats

Puntvervuiling vermijden

Je kan puntvervuiling vermijden door vermorsingen te beperken of te zorgen dat vermorsingen niet in de waterlopen terecht komen. Door te werken op een onverhard terrein of een vul- en spoelplaats komen de resten niet in het oppervlaktewater terecht.

Vermorsingen vermijden lijkt de eenvoudigste manier om puntvervuiling te voorkomen. Helaas is dit niet altijd zo evident als het lijkt en blijven de risico’s reëel. Naast het vermijden van vermorsingen is het dus even belangrijk is om te zorgen dat vermorsingen niet in de waterloop terecht komen.

Puntvervuiling diagram

Onverhard terrein = het veld

De makkelijkste manier om puntvervuiling te vermijden is om alle handelingen met gewasbeschermingsmiddelen op een onverhard terrein uit te voeren. Dit kan het te behandelen of behandelde perceel zijn of een stukje braakliggend terrein op het bedrijf. De bodem zit vol bodembacteriën die op natuurlijke wijze de resten die in de bodem terecht komen afbreken.

Veldspuit

Door het spuittoestel onmiddellijk na de behandeling te spoelen op het veld, laat je al je resten achter op het veld, veroorzaak je geen puntvervuiling en vermijd je dat resten kunnen aankoeken in je tank en leidingen.

Jan Vanwijnsberghe

Onderzoeker duurzame gewasbescherming

spuittoestel

Verhard terrein = vul- en spoelplaats

Als je geen gebruik maakt van een onverhard terrein, kom je automatisch op een verhard terrein uit. In dat geval ben je verplicht om je resten op te vangen en te verwerken. Het is dus verboden om op de verharding op het erf te spoelen zonder opvang van het restwater. 

Er zijn enkele tussenstappen mogelijk om resten op te vangen zoals een mobiele spoelmat of een IBC container. Maar de beste manier om je resten op te vangen is om een vul- en spoelplaats aan te leggen. Die is zo aangelegd dat de geloosde resten centraal opgevangen worden in een opslagtank. 

Enkele tips bij het aanleggen van een vul- en spoelplaats: 

  • Centraliseer zoveel mogelijk handelingen met gewasbeschermingsmiddelen op de vulplaats. 
  • Gebruik je vul- en spoelplaats om je spuittoestel te vullen met water en gewasbeschermingsmiddelen 
  • Bouw je fytolokaal vlakbij 
  • Zorg voor een wastafel om je handen te wassen en eventueel bussen te laten uitlekken. Zorg dat de wastafel is aangesloten op je vuil water opslagtank 
  • Zorg voor beschikbaarheid van proper water en aansluiting voor een hogedrukreiniger  

Meer info?

Wil je weten hoe je opgevangen spuitresten kan opvangen?
Of wens je ons te contacteren voor meer info over de wettelijke verplichtingen?

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.