Projecten

De ambitie om de biologische landbouw in onze gebieden verder te ontwikkelen en aan te passen naar teeltsystemen zonder gebruik van biopesticiden (“zero fyto”),
De witloofteelt kent enkele belangrijke bodempathogenen die met de wortels mee het bedrijf binnenkomen. Dit project stelt tot doel om goede agrarische praktijk
We geven concrete handvaten voor een praktische en functionele integratie van bomen en struiken in de bedrijfsvoering van Vlaamse houders van bioherkauwers.
Het hoofddoel van dit project is de implementatie van een duurzame beheersingsstrategie voor koolvlieg met focus op het optimaal gebruik van natuurlijke plaagbe
Het eerste doel van dit project is om landbouwers efficiënter te laten beregenen zodat het beschikbare water optimaal wordt ingezet zonder verspilling. Het twee

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.