Projecten

Gewasbescherming is voor grenslandbouwers niet altijd evident. De doelstelling van dit project is enkele knelpunten duidelijker in kaart brengen en een actiepla
De zaaizaadontsmettingen staan in meerdere teelten onder druk, zo ook voor de maisteelt. Het doek viel reeds voor Sonido en het gebruik van Mesurol staat op de
Optimalisatie bemesting in de biologische groenteteelt door correcte inschatting van de N-werking van de basisbemesting en de N-vrijstelling uit bodem organisch