Onze lopende projecten

Via verschillende technieken wordt getracht de opbouw van humus te faciliteren. Tegelijkertijd worden ook verschillende parameters gemonitord op de percelen.
Het doel van Petsect is het creëren van nutritioneel gebalanceerde diervoeding met insecten.
Opvolging van bedrijven die methaanreducerende maatregelen toepassen. Ontwikkeling van rapport in veeportaal.
In 2024 zal de gasdichtheid van 10 Vlaamse pocketvergisters worden gecontroleerd via uitgebreide inspectie met een infrarood camera.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.