Projecten

De aardappelteelt is de slechtst scorende akkerbouwteelt wat betreft het nitraatresidu dat op het einde van het groeiseizoen in de bodem achterblijft.
Traditioneel wordt schaalvergroting of performatieverhoging van machines als antwoord gebruikt op de toenemende druk op land- en tuinbouwbedrijven naar verbeter
De EVA(TM) app werd door pcfruit ontwikkeld en in 2016 gelanceerd in de fruitteelt. Het is een applicatie met verschillende modules die de fruitteler helpt bi
Groenbemesters zijn vandaag standaard in de goede agrarische praktijk. Ze zijn onderdeel van een cyclische beweging over de seizoenen heen en leveren verschille
Een efficiënte mechanische onkruidbeheersing is één van de belangrijkste schakels voor een efficiënte biologische bedrijfsvoering. Met dit project willen we de
Naast verspreiding van de opgedane kennis uit het eerste en tweede VLAIO-landbouwtraject rond sojateelt zullen de projectpartners ook nieuwe bouwstenen (kennis