Onze lopende projecten

Via verschillende technieken wordt getracht de opbouw van humus te faciliteren. Tegelijkertijd worden ook verschillende parameters gemonitord op de percelen.
Opvolging van bedrijven die methaanreducerende maatregelen toepassen. Ontwikkeling van rapport in veeportaal.
CAMBIUM streeft naar een bloeiende toepassing van agroforestry in Vlaanderen en Nederland, onder meer via het professionaliseren van advies en kennisdeling.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.