Onze lopende projecten

Via verschillende technieken wordt getracht de opbouw van humus te faciliteren. Tegelijkertijd worden ook verschillende parameters gemonitord op de percelen.
Greenhouse versnelt de overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie in de glastuinbouwsector.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.