Onze lopende projecten

ValuSect heeft als doel het gebruik van insecten in humane voeding te stimuleren.
​ValoReSect heeft als doel om in Vlaanderen een verwerkingshub voor de valorisatie van restsubstraat van insecten op te zetten.
Optimalisatie bemesting in de biologische groenteteelt door correcte inschatting van de N-werking van de basisbemesting en de N-vrijstelling uit bodem.
NITROMAN zet in op de verwerking van de vloeibare fractie van vergiste of onvergiste varkens- en rundermest via nutriëntenrecuperatie.
​Bij de aanleg van verharding, is het noodzakelijk waterbuffercapaciteit te verhogen, zodat overstroming minder voorkomt. Echter heeft een bufferbekken slechts

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.