Projecten

​ValoReSect heeft als doel om in Vlaanderen een verwerkingshub voor de valorisatie van restsubstraat van insecten op te zetten. Door de sector via casestudies/d
Het project heeft als doel om via gebiedsgerichte samenwerking te komen tot klimaatbestendige bovenstroomse afstroomgebieden. Triple C = Climate resilient Commu
Optimalisatie bemesting in de biologische groenteteelt door correcte inschatting van de N-werking van de basisbemesting en de N-vrijstelling uit bodem organisch
​Bij de aanleg van verharding, is het noodzakelijk waterbuffercapaciteit te verhogen, zodat overstroming minder voorkomt. Echter heeft een bufferbekken slechts
Het algemeen doel is de Vlaamse KMO bewust maken van het potentieel en een fundament bieden van de combinatie van IoT en IPS metingen (eventueel met 5G commun
Dit project neemt de uitdaging aan om de productie van vollegrondsgroenten en aardappelen duurzaam te intensiveren. Onderzoek en ontwikkeling zijn de sleutel to

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.