Onze lopende projecten

Het project heeft als doel om via gebiedsgerichte samenwerking te komen tot klimaatbestendige bovenstroomse afstroomgebieden.
Het project heeft als doel het management van varkenshouderijen in de Westhoek te ondersteunen en op te krikken via individuele begeleiding.
Het doel van Petsect is het creëren van nutritioneel gebalanceerde diervoeding met insecten.
Optimalisatie bemesting in de biologische groenteteelt door correcte inschatting van de N-werking van de basisbemesting en de N-vrijstelling uit bodem.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.