Onze lopende projecten

​ValoReSect heeft als doel om in Vlaanderen een verwerkingshub voor de valorisatie van restsubstraat van insecten op te zetten.
Het project heeft als doel om via gebiedsgerichte samenwerking te komen tot klimaatbestendige bovenstroomse afstroomgebieden.
Het project heeft tot doel het effect van een innovatief voederingrediënt (levende insectenlarven) voor langzaam groeiende biologische kippen te testen.
Optimalisatie bemesting in de biologische groenteteelt door correcte inschatting van de N-werking van de basisbemesting en de N-vrijstelling uit bodem.
​Bij de aanleg van verharding, is het noodzakelijk waterbuffercapaciteit te verhogen, zodat overstroming minder voorkomt. Echter heeft een bufferbekken slechts

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.