Onze lopende projecten

​Aquatuur zet in op het verhogen van de zoetwaterbeschikbaarheid de toegang tot meer duurzame waterbronnen.
Innovatieve duurzame productiesystemen, zoals agroforestry komen steeds meer in beeld als deeloplossing voor de verschillende uitdagingen in de moderne landbouw
Voor het bereiken van de doelgroep in tijden van Covid-19 wordt in hoofdzaak ingezet op veldbezoeken in open lucht.