Onze lopende projecten

​Aquatuur zet in op het verhogen van de zoetwaterbeschikbaarheid de toegang tot meer duurzame waterbronnen.
CAMBIUM streeft naar een bloeiende toepassing van agroforestry in Vlaanderen en Nederland, onder meer via het professionaliseren van advies en kennisdeling.
Het Klimrek klimaattraject bestaat uit een klimaatscan en een klimaatkoers zodat de akkerbouwer de klimaatimpact in rekening kan brengen.
Dit project wil de telers een duidelijk en up-to-date beeld geven van de evolutie van mineralisatie en opname van stikstof in najaarsgroenteteelten.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.