Projecten

Dit project zal voor de larven van de zwarte soldatenvlieg (BSFL) nieuwe toepassingen onderzoeken met een hogere meerwaarde dan hun waarde nu als voederingredi
De zaaizaadontsmettingen staan in meerdere teelten onder druk, zo ook voor de maisteelt. Het doek viel reeds voor Sonido en het gebruik van Mesurol staat op de
Optimalisatie bemesting in de biologische groenteteelt door correcte inschatting van de N-werking van de basisbemesting en de N-vrijstelling uit bodem organisch